Slávni objavitelia

24 septembra, 2018

Prvky periodickej sústavy. Otázka prečo sú živočíchy a rastliny podobné svojim rodičom. Nobelove ceny a ich laureáti. Patentový úrad a významný vedec. Osobnosti fyziky, medicíny, chémia a mnohých iných. Vyskúšajte sa v našom kvíze a dozviete sa viac.

Kvíz pre Vás pripravilo občianske združenie All4Science, o. z.

Po ktorom slávnom vedcovi/vedkyni je pomenovaný prvok 101 v mendelejevovej periodickej sústave prvkov?
Čím sa preslávil mních Gregor Mendel?
Ktorý z vedcov objavil v druhej polovici 18. storočia vakcínu proti čiernym kiahňam? (Išlo o mladého lekára, ktorý pracoval v malej anglickej dedine, zachránil život mnohým ľuďom pred čiernymi kiahňami, ktoré v 18 storočí zabili 20 % svojich obetí a ostatných pripravili o zrak, sluch, prípadne im spôsobovali škaredé jazvy).
Po ktorom géniovi, žijúcom na prelome 16. a 17. storočia, bola pomenovaná kozmická sonda, ktorá v roku 1995 dorazila na Jupiter, aby preštudovala túto planétu a jej mesiace? (Ide o osobnosť, ktorá zistila, že na Mesiaci sú údolia a hory, Mliečna dráha sa skladá z hviezd a objavil tiež štyri Jupiterové mesiace).
Ktorý vedec/vedkyňa ako jediný/jediná získal/získala dve Nobelové ceny, o ktoré sa nemusel/nemusela s nikým deliť? Za čo tieto Nobelove ceny získal/získala?
Uspel tam, kde neuspeli alchymisti. Premenil jeden prvok na druhý. Keď bombardoval dusík časticami „alfa“, premenil ho na kyslík. Ktorý vedec toto dokázal? (Tento vedec tvrdil, že rádioaktivita sa môže využívať na určenie veku hornín a dnes je to hlavná metóda, ktorú vedci používajú pri určovaní veku historických objektov. Jeho metóda preukázala, že Zem je stará 4 540 miliónov rokov).
Louis Pasteur bol profesor chémie, ktorý tvrdou prácou zachránil viac životov než ktorýkoľvek iný vedec. Vyvíjal vakcíny a odhalil ako sa šíria mikroorganizmy. Je známy predovšetkým vďaka:
Ktorý zo slávnych vedcov začínal svoju kariéru ako úradník na patentovom úrade v Berne?
V ktorom roku sa začala udeľovať vo Švédsku Nobelova cena za najväčší prínos vo fyzike, chémii, lekárstve, literatúre a za mier?
Približne v roku 343 pred naším letopočtom pozval Aristotela kráľ Filip II., aby sa stal učiteľom jeho syna, ktorého Aristoteles vzdelával v rétorike, literatúre, prírodných vedách, medicíne a filozofii. Aristoteles bol učiteľom