Separovanie odpadov

23 októbra, 2017

Odpad je akákoľvek vec, ktorú už nevyužívame a nemá pre nás význam.
Slovensko vyprodukuje ročne v prepočte až 4 tony odpadu na jedného obyvateľa. Vzhľadom na toto množstvo je potrebné riešit možnosti triedenia odpadu a následne aj jeho dalšie spracovanie a znovu využívanie materiálov vyrobených z odpadu. Triedenie odpadu pomôže nielen ochrane životného prostredia, ale má aj sociálny a ekonomický dopad na krajinu, v ktorej žijeme.

Niektoré otázky môžu mat viacej správnych odpovedí. Otestujte si svoje vedomosti...

Tento kvíz pre Vás pripravili: Alena Šišková, ÚPo SAV; Martin Nosko, ÚMMS SAV; Andrej Opálek, ÚMMS SAV

Zdroje obrázkov: Pixabay.com a NCP VaT pri CVTI SR
Akou farbou je označený kontajner na zber plastov?
Do modrého kontajnera/vreca nepatria
Aké číselné kódy sa používajú pre sklenené materiály (biele, zelené a hnedé sklo), ktoré možno vhadzovať do zeleného kontajnera?
Obrázok
Obrázok
Čo patrí do čierneho kontajnera?
Čo patrí do čierneho kontajnera?
Čo patrí do modrého kontajnera?
Čo patrí do modrého kontajnera?
Čo patrí do zeleného kontajnera?
Čo patrí do zeleného kontajnera?
Čo patrí do žltého kontajnera?
Čo patrí do žltého kontajnera?
Do zeleného kontajnera nepatrí
Do červeného vreca/hnedého kontajnera sa vhadzuje
Je pravda, že viacvrstvové obaly od mlieka musíme pred vhodením do príslušného kontajnera rozdeliť na jednotlivé vrstvy a odstrániť plastové uzávery?
Ako sa zbaviť starých pneumatík?
Ako sa zbaviť záhradného odpadu – trávy, lístia, zvyškov ovocia, konárov?