Pôdohopodárske vedy

18 decembra, 2015


Viacero možností je správnych.

Lesníctvo je súhrn poznatkov (teoretických i praktických) týkajúcich sa lesa a lesného hospodárstva
Rozlišujeme rybárstvo
Pôda je najvrchnejšia časť zemskej kôry
12 H2O + 6 CO2 → C6H12O6 + 6 O2+ 6 H2O je rovnica
Záhradníctvo je zamerané na pestovanie
Poľovníctvo sa zaoberá nielen lovom zvierat, ale aj ich ochranou a chovom
Ľudia praktizovali lov už od
Agrochémia je veda o využití chémie v poľnohospodárstve
GMO znamená
Úžitková rastlina je rastlina pestovaná pre úžitok