Nenáročné matematické úlohy I.

17 augusta, 2015


Tento kvíz pre Vás pripravil Dušan Jedinák z Trnavskej univerzity.

Digitálne hodinky ukazujú čas 19:57:33. Za koľko sekúnd sa prvý raz zmenia všetky číslice?
Kocka zafarbená na červeno je rozrezaná na 125 malých kociek. Koľko z nich nemá ani jednu stenu nafarbenú na červeno?
Priemerný vek deviatich ľudí v prvej skupine je 25 rokov. Priemerný vek iných jedenástich ľudí v druhej skupine je 45 rokov. Aký je priemerný vek všetkých osôb v oboch skupinách?
Cena prístroja po dvoch zlacneniach, postupne vždy o 20 %, bola 320 €. Aká bola pôvodná cena prístroja?
V akom najväčšom počte bodov sa môže pretínať osem rôznych kružníc?
Ktoré z nasledujúcich čísel je najväčšie?
Koľko rôznych trojčlenných skupín (nezáleží na poradí) možno zostaviť z troch manželských párov (muž – žena) tak, aby v žiadnej trojici nebol manželský pár?
Staršie ručičkové hodinky meškajú o tri minúty za hodinu. Nastavil som si na nich presný čas. Kedy najskôr ukážu opäť presný čas?
Za nákup v cene 120 € som zaplatil túto sumu spolu 36 kusmi dvojeurových mincí alebo päťeurových bankoviek. Koľko z toho bolo päťeurových bankoviek?
Otec ma 52 rokov a jeho dvaja synovia 24 a 18 rokov. O koľko rokov bude mať otec toľko rokov ako jeho synovia spolu?