Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvíz: Poznáte základné zložky výživy?

Denisa Koleničová

Cukry, tuky a bielkoviny udržujú človeka nažive. Čo o nich viete?

Koláž o výžive. 1: Potraviny bohaté na proteíny. 2: Potraviny so zdravými tukmi. 3: Cholesterol. 4: Rôzne druhy sladidiel. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračná fotokoláž, Zdroj foto: iStockphoto.com; Koláž: Michaela Mašánová

Zdroj:
Eduard Kočárek: Biologie člověka. Scientia, 2010. 336 s.
Eduard Kočárek: Biologie člověka 2. Scientia, 2010. 140 s.
Miloš Langmeier a kolektív: Základy lékařské fyziologie. Grada, 2009. 320 s.
Hlavným orgánom, v ktorom prebieha metabolizmus, je:
Základnými bunkami pečene sú:
Univerzálnym zdrojom energie v bunkách je:
Cukry by mali tvoriť:
Cukry sú kľúčový zdroj energie najmä pre:
Konečným produktom štiepenia cukrov v tráviacej trubici je:
Bielkoviny by mali tvoriť:
Štiepením bielkovín vznikajú:
Tuky sú:
Tuky neslúžia ako:
Hnedý tuk:
Index telesnej hmotnosti (BMI) vypočítame ako:
Ideálna hodnota BMI je:
Cholesterol je základom tvorby:
Tuky by mali predstavovať zhruba:

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.