Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvíz: Pamäť a inteligencia

Justína Mertušová

Viete, od akej hodnoty IQ je človek považovaný za nadpriemerne inteligentného?

Koncept straty pamäte a demencie. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Otestujte svoje vedomosti v našom kvíze a dozviete sa viac o pamäti a inteligencii.

 

Zdroje:
Precvičte si mozog, 2009, Marián Pochylý, Reader´s Digest Výber SLovensko, Bratislava, ISBN 978-80-8097-140-3
Bystrý mozog, zdravé nervy, 2018, Jana Bertóková, Tarsago Slovensko, Bratislava, ISBN 978-80-8097-257-8
https://www.verywellmind.com/earliest-memories-start-at-age-two-and-a-half-study-finds-5189856
https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/sluzby/akademicka_kniznica/PDF/Elektronicke_knihy_LF_UK/Nervovy_system_I.pdf

Koľko neurónov má mozog 35-ročného človeka?

Ako sa nazýva typ dlhodobej pamäti, ktorá slúži na uchovanie a vybavenie si udalostí, príhod?

Ako dlho vie senzorická pamäť udržať informáciu?

Ktorá časť mozgu hrá kľúčovú rolu v dlhodobej pamäti?

Kto vypracoval v roku 1905 nástroj/metódu na meranie inteligencie?

Od akej hodnoty inteligenčného kvocientu (IQ) prijíma Mensa (združenie nadpriemerne inteligentných ľudí) nových členov?

Od akého veku slabne schopnosť uchovať si dočasne informácie a v mysli s nimi narábať?

Ktorá časť mozgu spracováva emocionálny aspekt spomienok?

Ako sa označuje najzávažnejšia forma poruchy pamäti?

Od akého veku si vieme vybaviť prvé spomienky?

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.