Kvíz o DNA

24 marca, 2018

Pri príležitosti blížiaceho sa DNA Day, ktorý je jedinečným dňom, kedy sa študenti, učitelia a verejnosť môžu dozvedieť viac o genetike, pre vás doktorandi Katedry genetiky pripravili kvíz o DNA. DNA Day pripomína objavenie dvojitej špirály DNA v roku 1953 a ukončenie projektu ľudského genómu v apríli 2003. Hlavným cieľom DNA Day na Slovensku je pripomenúť si kľúčové objavy v genetike a zvýšiť informovanosť verejnosti o DNA a jej význame. Podujatie je zamerané aj na zvýšenie záujmu mladej generácie o biomedicínu a o štúdium prírodovedných a lekárskych disciplín.

Autori kvízu: doktorandi Katedry genetiky PriF UK v Bratislave

Koľko chromozómov má zdravý človek v bunkách pokožky?
Aké bázy môžeme nájsť v DNA?
Ak má matka krvnú skupinu A a otec krvnú skupinu AB, akú krvnú skupinu môže mať ich dieťa?
V ktorých ľudských bunkách nenájdeme jadrovú DNA?
Akú dĺžku by mala rozpletená DNA z jednej ľudskej bunky (napr. vajíčka alebo spermie)?
Polčas rozpadu DNA je:
Dvaja náhodní ľudia majú navzájom identických 99,7 % DNA sekvencie. Koľko % DNA má človek identických so šimpanzom?
Kto je zakladateľom genetiky?
Aké GM (geneticky modifikované) potraviny sú povolené v EÚ?
Mutácie:
Ku koľkým poškodeniam DNA dôjde v jednej ľudskej bunke za 1 deň?
Analýzou DNA bolo zistené, že spoloční predkovia všetkých Slovákov pochádzajú z: