Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvíz: Horniny a fosílie

Andrea Bučičová

Otestujte si svoje vedomosti v kvíze VEDA NA DOSAH o horninách a fosíliách.

Otec a syn si na turistike prezerajú horniny. Zdroj: iStockphoto.com

Otec a syn si na turistike prezerajú horniny. Zdroj: iStockphoto.com

Viete, aký je rozdiel medzi sedimentárnymi, metamorfovanými a magmatickými horninami? Počuli ste už o skamenenom či arašidovom dreve?

Tieto a ďalšie zaujímavosti na vás čakajú v našom kvíze. Otestujte si svoje vedomosti.

Zdroje:
GREEN, Dan, Urban Z.: Horniny, minerály, drahokamy a iné poklady neživej prírody. 1. vyd. Bratislava:  Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o., 2021. 192 s. ISBN 978-80-556-5037-1.
PELLANT, Chris, Taylor Harry, Pašková O. a Rubín J.: Horniny a minerály. 1. vyd. Martin: Osveta, 1994. 256 s. ISBN 8021705825.
„Arašidové drevo“, Cristobalit, Drevný opál, Chalkopyrit, Krieda, Mramor, Obsidián, Obsidián na Slovensku, Skamenené drevo, Ťažba bridlice v Marianke

Horniny sú zhluky minerálov, ktoré sú spojené tavením, stmelením alebo sú vzájomne ohraničené. Sú to základné zložky našej planéty. Ktorá z uvedených možností nie je hornina?

Do ktorej skupiny hornín patrí žula (granit), granodiorit, pegmatit, diorit a čadič?

Do ktorej skupiny hornín patrí zlepenec, brekcia, pieskovec, vápenec, kamenná soľ a krieda?

Do ktorej skupiny hornín patrí bridlica, svor, rula, mramor a rohovec?

Ktorá hornina je na obrázku?

Foto: Marián Zelenák

Z ktorých troch minerálov sa skladá vyvretá hornina žula?

Ktorá hornina sa používa na výrobu strešných krytín?

Z čoho pozostáva sedimentárna hornina krieda?

Z akého materiálu sú vytvorené obklady vonkajších stien Tádž Mahalu v Indii?

Fosílie sú zvyšky alebo odtlačky organizmov, ktoré žili pred miliónmi rokov. Existuje viacero typov fosílií a proces ich vzniku je odlišný. Najbežnejšie sú nálezy fosílií rastlín a živočíchov (vo forme odtlačkov alebo odliatkov), ktoré žili v moriach alebo jazerách. Ich telá sa postupne rozložili a zostali len tvrdé časti (kosti, ulity, drevo a podobne). Na týchto zvyškoch sa usádzali vrstvy sedimentov, ktoré sa postupne menili na kameň. Môžu byť zachované organizmy a rastliny v jantári považované za fosílie?

Zaujímavým typom fosílií je skamenené drevo. Vzniká vtedy, keď je rastlinný materiál uložený pod sedimentom a chránený pred rozkladom. Cez sediment preteká voda bohatá na rozpustené látky a nahrádza pevný rastlinný materiál oxidom kremičitým, kalcitom, pyritom alebo opálom. Výsledkom je fosília pôvodného dreveného materiálu, ktorá má často zachované štruktúry kôry, dreva a buniek. V ktorej krajine sa nachádza národný park so skameneným lesom?

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky