Kam za vedou: Kúpele na Slovensku (1)

12 augusta, 2019

História kúpeľníctva na území Slovenska má už viac ako 900-ročnú tradíciu. Slovensko je krajina bohatá na minerálne pramene. Podľa toho aké horninové prostredie prevláda, také je výsledné chemické zloženie minerálnej vody. S hĺbkou obehu vody sa mení prostredie mineralizácie. Prírodná minerálna voda sa odlišuje od obyčajnej podzemnej vody chemickým zložením, obsahom stopových prvkov, plynov a teplotou. Ste pravidelný návštevník slovenských kúpeľov, alebo nad ich návštevou ešte iba rozmýšľate? Vyskúšajte sa v rámci série Kam za vedou v našom kvíze čo všetko už o našich kúpeľoch viete... Všetky odpovede sa dozviete pri návšteve jednotlivých kúpeľných miest, alebo priamo v článkoch na našom portáli.

Kvíz pripravila redakcia Veda na dosah.

Dudinské termálne minerálne pramene sú zložitým a vzácnym typom liečivých vôd. Pre mimoriadne priaznivé chemické zloženie sa zaraďujú medzi najcennejšie slovenské minerálne pramene. Patria k minerálnym vodám, ktoré obsahujú voľne rozpustený kysličník uhličitý a sírovodík. Voda podobného zloženia sa nájde v Európe už len v jednom štáte. V ktorom?
Dudinské minerálne vody po prvý raz písomne oficiálne spomína prof. Heinrich Johann von Crantz v diele o zdravotných prameňoch, kde ich uvádza ako teplé liečivé pramene Gyogy. V ktorom roku to bolo?
Termálna voda v Rajeckých Tepliciach je klasifikovaná ako prírodná liečivá, stredne mineralizovaná, hypotonická, hydrogenouhličitanovo-vápenato-horečnatá. Lieči choroby pohybového ústrojenstva, zápalové ochorenia centrálneho nervového systému, nervovo-svalové degeneratívne choroby aj choroby z povolania – ochorenia kostí, kĺbov, svalov a šliach. Aká je teplota spomínanej termálnej vody?
Kúpele Rajecké Teplice sa nachádzajú na severe stredného Slovenska, v Rajeckej doline, v údolí riečky Rajčianka. Priaznivé liečivé účinky minerálnej vody sa využívajú vo forme celého radu liečebných procedúr. Voda z jedinečného prameňa s menom bohyne krásy a mladosti Afrodité je alkalická (s ph 7,44), príjemnej chuti, bez zápachu. Vďaka svojmu ideálnemu zloženiu dvoch prvkov v pomere 2:1 je vhodná na pravidelný pitný režim pre celú rodinu. O aké prvky ide?
Turčianske Teplice patria k najstarším kúpeľným mestám na Slovensku. Unikátna turčianska termálna minerálna voda je bohato mineralizovaná (až 1 524 mg/l) a obsahuje sírany, hydrouhličitany, vápnik, horčík, železo a ďalšie minerály. Hlavný minerálny prameň (TJ-20A) je umiestnený v areáli kúpeľov, medzi Ľudovým a Červeným kúpeľom. V súčasnosti je to azda najvyužívanejší vrt v kúpeľoch Turčianske Teplice. Odvŕtaný bol v roku 1966 a zabudovaný v roku 1969. Aká bola jeho pôvodná hĺbka?
V kúpeľnom areáli Turčianskych Teplíc sa nachádza viacero kúpeľov, ako aj prameňov. Ako sa volajú pitné pramene v kúpeľoch? / môže byť aj viac ako jedna správna odpoveď
Bardejovské prírodné minerálne pramene vyvierajú na pomerne malej ploche vo vnútornom kúpeľnom území Bardejovských Kúpeľov. Len málo kúpeľných miest sa môže pochváliť spojením jedinečných klimatických podmienok, vhodnou polohou, nádhernou prírodnou scenériou a prírodnými liečivými zdrojmi s výnimočným zložením. Bardejovská minerálna voda je slabo až stredne mineralizovaná, hydrogén uhličitanovo-chloridová, sodná, železitá uhličitá, studená, hypotonická, so zvýšeným obsahom kyseliny boritej. Koľko prírodných minerálnych prameňov sa nachádza v Bardejove?
Písomnú vedeckú správu o výsledku analýzy dvoch najviac používaných bardejovských prameňov – Hlavného a Kúpeľného – ako prvý podal v roku 1795 prof. Pavol Kitaibel z Pešti. Aj Kitaiblova správa prispela k tomu, že sa Bardejovské kúpele už koncom 18. storočia zaradili medzi najnavštevovanejšie kúpele Uhorska. Bardejovská kyselka sa začala plniť a exportovať nielen do Budapešti, ale aj do Varšavy, Berlína, Frankfurtu. Chýr o kúpeľoch sa rozšíril do celej Európy. Ktoré významné osobnosti boli medzi návštevníkmi kúpeľov? / môže byť aj viac ako jedna správna odpoveď
Piešťanské sírne bahno je unikátny peloid v európskom i svetovom meradle. Jeho podstatou sú usadeniny vznikajúce v obtokovom ramene rieky Váh v mieste výverov sírnej termálnej minerálnej vody. Pre balneologické využitie je bahno pripravované originálnou technológiou, počas ktorej podlieha procesu dozrievania a regenerácie s početnými chemickými a biologickými reakciami. Dozreté bahno má maslovitú, mazľavú konzistenciu, je plastické, tepelne vodivé, ochladzuje sa štyrikrát pomalšie ako voda, oproti ktorej má 350-krát väčšiu viskozitu. Teplota bahna pri jeho nanášaní je približne 45 oC. Aká je farba dozretého bahna?
Piešťanská termálna minerálna voda sa získava z desiatich prameňov s priemerným obsahom 1 500 mg minerálnych látok na 1 liter minerálnej vody. Voda vyviera z tektonických zlomov z hĺbky asi 2000 metrov, zachytáva sa v hĺbke 60 m, čo zaručuje jej konštantné chemické zloženie a teplotu. Koľko litrov termálnej vody vyviera denne?
História kúpeľnej liečby v Trenčianskych Tepliciach je aj históriou nefarmakologickej liečby bolesti. Síranová, vápenato-horečnatá sírna voda tiekla aj do špeciálne upravenej jamy, v ktorej sa kúpali choré zvieratá. Vek tejto vody bol stanovený uhlíkovou metódou na 20 000 až 23 000 rokov, čo je zárukou jej ekologickej čistoty. Aké choré zvieratá v tejto vode kúpali?
Liečebné metódy pre jednotlivé indikované ochorenia sú v Trenčianskych Tepliciach presne a podrobne prepracované. Opierajú sa o základy dlhodobého výskumu, vedeckého poznania i praktických skúseností lekárov. Výskumné práce jednoznačne dokázali aj celkový analgetický účinok sírovodíka (sulfánu), ktorý sa zvyšuje nielen počas kúpeľa, ale aj po jeho skončení. Aký je to analgetický účinok?
Podľa starej povesti liečivé pramene v Trenčianskych Tepliciach objavil chromý pastier pri hľadaní zatúlanej ovečky. Našiel malé jazierko s horúcou vodou, z ktorého sa šíril sírový zápach a po niekoľkých kúpeľoch v ňom sa uzdravil. Prvý zápis o teplých prameňoch pochádza z roku 1247. V období ktorých storočí patrili Trenčianske Teplice aj pramene panovníkom Trenčianskeho hradu?