Jaskyne II.

17 decembra, 2015


Tento kvíz pre Vás pripravila Ing. Lívia Hubová, PhD.

Ktorá z týchto jaskýň patri medzi najvýznamnejšie národné prírodné pamiatky?
Kedy a kto objavil Dobšinskú ľadovú jaskyňu?
Najdlhšou speologicky prepojenou krasovou sústavou na Slovensku je:
Jaskynný systém Baradla-Domica sa vyvíjal:
Ktorá z týchto jaskýň je najvýznamnejšia vysokohorská jaskyňa na Slovensku?
Akú dĺžku dosahuje Demänovská jaskyňa slobody?
V Gombaseckej jaskyni sa vytvárajú kvaple tvaru pagody:
Najdlhšia jaskyňa na Slovensku je:
Najhlbšia jaskyňa na Slovensku je:
Čo charakterizuje Ochtinskú aragonitovú jaskyňu?
Demänovská jaskyňa slobody sa nachádza v okrese?
Gombasecká jaskyňa sa nachádza v okrese?
Jasovská jaskyňa sa pre vysokú vlhkosť využíva od roku 1995 okrem turistiky aj: