Jaskyne I.

17 decembra, 2015


Tento kvíz pre Vás pripravila Ing. Lívia Hubová, PhD.

Voda kvapkajúca na dno jaskyne sa usadzuje a vytvára dohora rastúce útvary s názvom:
Ktorá z týchto jaskýň je od roku 1995 súčasťou svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO?
Koľko jaskýň existuje doposiaľ v krasovej oblasti v Európe?
Kedy rastu kvaple, kamenne stĺpy?
Doposiaľ najhlbšia známa jaskyňa v USA je hlboká:
Najdlhší jaskynný systém na svete je?
Najväčšia ľadová jaskyňa na svete je?