Humanitné vedy

6 júla, 2015


Viacero možností je správnych.

Predmetom skúmania Muezológie je
Etika sa zaoberá ľudským správaním, skúma morálku
Zakladateľom utilitarizmu bol
Ateizmus je
Človek, ktorý sa zaoberá estetikou je
Veda o Slovanoch, slovanstve, slovanských jazykoch a slovanských literatúrach je
Veda o preklade a tlmočení je
Synekdocha je
Opakom hyperboly je
Džinizmus je jedno z indických náboženstiev