DNA – história a poznatky

24 apríla, 2020

25. apríl je medzinárodným dňom DNA. DNA (Deoxyribonukleová kyselina) je nositeľkou genetickej informácie bunky. Je v nej zašifrovaná informácia, podľa ktorej sa formujú všetky znaky a vlastnosti väčšiny živých organizmov vrátane človeka. Väčšinou je DNA v bunke uložená ako dvojzávitnicová špirála.

Viete kto stál za objavom dvojitej špirály, prípadne koľko génov a chromozómov obsahuje ľudský organizmus? Skúste sa otestovať v našom kvíze.

Kvíz pripravila redakcia VEDA NA DOSAH.

Koľko chromozómov má v tele zdravý človek?
V ktorom roku Frederick Sanger odhalil metódu na čítanie DNA?
V ktorom roku vedci zistili, že DNA plodu sa nachádza v krvi tehotných žien?
Aké výročie z oblasti genetiky si pripomíname každoročne 25.4.?
Koľko génov (približne) má človek v tele?
Aký významný materiál vznikol vďaka Rosalinde Franklinovej?
Ktorá z nasledujúcich metód je považovaná za najspoľahlivejšiu v oblasti identifikácie na základe DNA?
Ako sa nazýva metóda potrebná na prečítanie DNA?
Ktoré štyri písmená (dusíkaté bázy) tvoria základnú stavebnú jednotku DNA?
Kto získal v roku 1962 Nobelovu cenu za objav štruktúry DNA?