Čo viete o strukovinách?

23 júla, 2020


Strukoviny tvoria skupinu plodín, ktorá je charakteristická hlavne obsahom bielkovín v semenách, ale aj v nadzemnej fytomase. Najznámejšie druhy strukovín, vhodné aj pre pestovanie v našich podmienkach, sú: hrach siaty pravý, hrach siaty roľný, fazuľa obyčajná, sója fazuľová a šošovica jedlá. Na Slovensku sú vhodné podmienky pre pestovanie väčšiny druhov strukovín, čo by sme mali využiť.

Do akej čeľade patria strukoviny?
Koľko percent z výmery ornej pôdy na Slovensku zaberajú strukoviny?
Ktorá z týchto rastlín nepatrí do čeľade bôbovité?
Strukoviny sú vhodné nielen pre zdravú výživu ľudí. Nezastupiteľné miesto majú aj vo výžive zvierat, ale využívajú sa aj v priemyselne. Na aký účel sa v priemysle využívajú?
Strukoviny majú mnohé výhody z hľadiska pestovania. Ktorá z nasledujúcich možností nepatrí k agronomickým výhodám strukovín?
Strukoviny majú z hľadiska pestovania aj niekoľko nevýhod. Ktorá z nasledujúcich možností nepatrí k agronomickým nevýhodám strukovín?
Biologická fixácia dusíka strukovinami môže byť ovplyvnená mnohými faktormi. Ktorý z nasledujúcich k nim nepatrí?
Počet semien v struku je daný niekoľkými faktormi. Ktorý k nim nepatrí?
Pred varením cíceru sa odporúča namočiť ho na 4 až 6 hodín do 3% roztoku kuchynskej soli. Prečo?
Čo znamená „Šupkatosť“ u strukovín?