Chemické zlúčeniny II.

16 augusta, 2017

O tom čo je to zlúčenina, prvok a niečo o hydroxidoch, ste sa dozvedeli v úvodnom kvíze o chemických zlúčeninách I. Viete ale čo je to kyselina, aké existujú kovalentné väzby, alebo sa chcete dozvedieť viac o oxidoch? Vyskúšajte sa v našom kvíze.

Tento kvíz pre Vás pripravila Ing. Lívia Hubová, PhD. Niektoré otázky môžu obsahovať viac ako jednu správnu odpoveď.

Zlúčeniny obsahujúce Cu+ ióny sú vo vode nerozpustne. Patria medzi ne napr.:
Zlúčeniny obsahujúce Cu2+ ióny, ktoré sú vo vode rozpustné, majú modré roztoky ako napr.:
Medzi železnaté zlúčeniny obsahujúce ióny Fe2+, patrí:
Medzi železité zlúčeniny obsahujúce ióny Fe3+, ktorých vodné roztoky sú žlte alebo oranžové, patrí:
Oxid uhličitý je plyn bez farby a zápachu, ktorý sa nachádza v ovzduší. Aký má vzorec?
Oxid uhoľnatý je plyn bez zápachu, farby a je jedovatý. Aký má vzorec?
Oxid siričitý je jedovatý, dusivý plyn, ktorý má vzorec:
Oxid sírový je prchavá biela látka. Pri jeho reakcii s vodou vzniká kyselina sírová. Aký ma vzorec?
Kovalentné zlúčeniny sú napr.:
Čo je to kyselina?