Chemické prvky – polokovy, nekovy, halogény a vzácne plyny

2 júla, 2015


Kvíz pre vás pripravila Zuzana Vetrecin Čeplíková.

Chemická značka antimónu
Chemická značka síry
Chemická značka fosforu
Chemická značka brómu
Chemická značka neónu
Chemická značka vodíka
Chemická značka kyslíka
Chemická značka astátu
Chemická značka arzénu
Chemická značka jódu