Chemické prvky – kovy

2 júla, 2015


Kvíz pre vás pripravila Zuzana Vetrecin Čeplíková.

Chemická značka titánu
Chemická značka rénia
Chemická značka striebra
Chemická značka ortute
Chemická značka cínu
Chemická značka platiny
Chemická značka železa
Chemická značka medi
Chemická značka chrómu
Chemická značka 107 prvku