Biologická terminológia II.

19 augusta, 2015


Tento kvíz pre Vás pripravila Katarína Trgová.

Rozmedzie všetkých dôležitých vlastností prostredia, v ktorých môžu jedinci daného druhu prežívať, rásť a rozmnožovať sa, nazývame:
Estivácia je:
Sfarbenie kvetov a listov spôsobujú:
Peyerove plátky sa nachádzajú:
Čo nie je funkciou vylučovacej sústavy cicavcov?
Venuly:
Čo sú sférocyty?
Pyrogény sú látky vyvolávajúce:
Jedným z katecholamínov uvoľňujúcich sa z drene nadobličiek je aj: