Biologická terminológia I.

18 augusta, 2015


Tento kvíz pre Vás pripravila Katarína Trgová.

Ktorý z týchto organizmov nepatrí medzi eukaryotické?
Čo je transpirácia?
V akých hodnotách sa vyjadruje pH?
V bunkách a telesných tekutinách prebieha osmoregulácia hodnôt:
Bentické spoločenstva sú rastliny, mikroorganizmy a živočíchy, ktoré obývajú:
Miesto na stonke, kde vyrastá jeden alebo viac listov, sa nazýva:
Mimikry sú:
O niektorých druhoch chrobákov je známe, že sú oligofágne. Znamená to, že:
Autotrofné organizmy sa živia tak, že