Biodiverzita a prírodné zdroje

18 augusta, 2015


Tento kvíz pre Vás pripravil Marián Babic.

Čo je to biodiverzita?
Na znižovanie biodiverzity najviac pôsobí:
Približne koľko druhov existuje vo svete a koľko ich už vedci identifikovali?
Krajinou s najväčšou biodiverzitou je:
Koľko percent svetovej ekonomiky pochádza z biologických zdrojov?
Chudobní ľudia na našej planéte kryjú z prírodných zdrojov svoje potreby:
Z prírodných zdrojov sa vyrábajú aj lieky. Z celkového množstva liekov to je:
Až 60% prírodných liekov sa vyrába:
Do koľkých biogeografických regiónov možno rozdeliť Európu?