Chemické prvky – polokovy, nekovy, halogény a vzácne plyny


Kvíz pre vás pripravila Zuzana Vetrecin Čeplíková.


kúpa časopisov jún 2016
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
QUARK
Aurelium - centrum vedy
TVT 2019
Prechod VK na VND - jeseň
výtvarná súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Publikácie Veda v CENTRE
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Agrofilm 2019
Extrapolácie 2019
Zaujímavosti vo vede
Učenie nás môže baviť, no potrebná je k tomu vnútorná motivácia.
Zistite viac