Kry sa... Kybernetické hrozby všade okolo nás


Kry sa... Kybernetické hrozby všade okolo nás

Rozvoj technológií so sebou prináša aj bezpečnostné riziká, na ktoré v súčasnosti často ani nevieme reagovať. Počítačová kriminalita nepozná hranice a ignorovať ju nemôže žiadna krajina. Cieľom kyberzločincov sa čoraz častejšie stáva aj Slovensko. Trestné činy páchané online prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a informačných systémov neobchádzajú ani slovenské štátne inštitúcie, úrady, banky, súkromné firmy či bežných používateľov. Prípadov krádeže identity či peňazí, online podvodov alebo šírenia škodlivého obsahu neustále pribúda. Dôležité je preto nepodceňovať riziká, ktoré s rozvojom technológií súvisia. Projekt Kry-sa! sa zameriava práve na to... Cieľom projektu je zvýšenie povedomia o kybernetickej bezpečnosti a určený je najmä pre najohrozenejšie skupiny používateľov internetu ako sú deti, seniori či malí a strední podnikatelia a neziskové organizácie.

Hackeri v súčasnosti dokážu denne ukradnúť množstvo údajov, kde väčšina z nich sa zameriava na osobné údaje jednotlivcov a zneužitie ich identity. Čo sa týka Slovenska, až 26,5 % všetkých incidentov, ktoré používatelia v roku 2017 nahlásili vládnej kyberbezpečnostnej jednotke CSIRT.sk, tvorilo podvodné získavanie informácií známe ako phishing.

Napriek tomu, že povedomie o kybernetických hrozbách podľa Eurostatu postupne narastá aj na Slovensku, ľudia nedokážu dostatočne pružne reagovať na rýchlosť vývoja technológií či samotných hrozieb. Ohrozené sú všetky vekové skupiny, ale najzraniteľnejšie sú práve deti a seniori. V profesionálnej sfére sú to zas neziskové organizácie či malé podniky, ktoré v porovnaní s veľkými korporáciami nemajú dostatočné finančné a personálne kapacity na adekvátne zabezpečenie svojich IT sietí.

„S rozvojom technológií a digitálnou transformáciou rastie aj potreba zvyšovať digitálne zručnosti. Jednou z kľúčových oblastí je práve kybernetická bezpečnosť a aj na základe výsledkov IT Fitness Testu 2018 vieme, že práve tu máme najväčšie rezervy. Je potrebné sústrediť sa na systematické vzdelávanie najmä rizikových skupín ako sú napr. deti, seniori alebo menšie podniky a zaviesť opatrenia, ktoré by viedli k zodpovednému a hlavne bezpečnému využívaniu digitálnych technológií. Práve preto sme sa rozhodli oživiť projekt Kry-sa!, ktorý má slúžiť ako spoľahlivá informačná platforma pre všetkých, ktorí sa chcú zorientovať v otázkach kybernetickej bezpečnosti a hľadajú pomoc. Obsahuje tiež návody a tipy ako postupovať v prípade ohrozenia a tiež odkaz na poradňu pre okamžitú a bezplatnú pomoc, pretože internet je plný potvor, pred ktorými sa treba chrániť. Nečakajte na útok, ale zistite na www.kry-sa.sk, ako mu predchádzať!,“ vysvetľuje Mário Lelovský, 1. viceprezident IT Asociácie Slovenska.

www.kry-sa.sk

Jednou z najväčších výziev v oblasti kyberbezpečnosti Slovenska je nedostatočná informovanosť verejnosti. Práve s touto výzvou sa popasuje projekt Kry-sa!. Jeho základnou platformou bude webová stránka www.kry-sa.sk. Cieľom stránky je slúžiť ako primárny informačný zdroj s informáciami o rizikách a hrozbách, ktoré sú spojené s využívaním internetu a digitálnych technológií, ako aj tipy ako sa chrániť a poradňu pre obete kyberzločinu.

„Témy, ako digitálne technológie, internetová ekonomika či kybernetická bezpečnosť sú témy, po ktorých zaznamenávame v poslednej dobe dopyt zo strany podnikateľov, či už vo forme konzultácií alebo seminárov. Aj z tohto dôvodu sme uvítali pokračovanie projektu Kry-sa!, ktorého cieľom je pomáhať zvyšovať bezpečnosť podnikania na Slovensku,“ dopĺňa Martina Pirošková, vedúca oddelenia podpory podnikateľskej praxe Slovak Business Agency.

Súčasťou projektu budú aj nadväzujúce vzdelávacie aktivity na školách, školenia, workshopy či webináre pre malé podniky a organizácie vedené skúsenými expertmi z oblasti kyberbezpečnosti realizované počas celého roka. Ambíciou projektu je iniciovať verejný dialóg o potrebe zmeny vo vzdelávacom procese a tiež v prístupe spoločnosti ako takej pri riešení bezpečnostných otázok, ktoré ovplyvňujú naše digitálne životy.

Projekt Kry-sa! opätovne spúšťa IT Asociácia Slovenska s podporou vládnej kyberbezpečnostnej jednotky CSIRT.sk Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), Digitálnej koalície, ako aj ďalších partnerov z verejného a súkromného sektora.

 

Informácie a ilustráciu poskytla: Anna Králiková, Grayling Slovakia

Doplňujúci zdroj ilustrácií: webová stránka kry-sa.sk

Redigovala a verejnila: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

 

Viac o kybernetickej bezpečnosti na portáli VEDA NA DOSAH /
# KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ

Súvisiace:

Hore
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Prvým ľuďmi vyrobeným objektom, ktorý sa dostal do vesmíru bola nacistická raketa V2 v roku 1942.