Kontrastovacia zmes, tak potrebná v oblasti gastroenterológie

05. nov. 2017 • Lekárske vedy

Kontrastovacia zmes, tak potrebná v oblasti gastroenterológie

Nová kontrastovacia látka, umožňujúca ľahšie, bezpečnejšie a rýchlejšie odstraňovanie polypov tráviaceho traktu, z ktorých sa pri neliečení môžu vyvinúť karcinómy. To je výsledkom riešenia projektu, ktorý RNDr. PharmDr. Patrik Jakabčin z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach predstavil v rámci pilotného ročníka súťaže Falling Walls Lab Slovakia.

Spolutvorca doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc. vysvetľuje, že podpichnutím okolitého tkaniva kontrastovacou látkou vystúpi polyp výrazne nad zdravé tkanivo, navyše má polyp inú farbu ako rozhranie polypu a okolitého zdravého tkaniva, takže gastroenterológ vie ľahšie zistiť, kadiaľ vedie deliaca plocha, ktorou má viesť rez. „Rez sa robí polypektomickou slučkou – sondou vovedenou do tráviaceho traktu. Oproti doterajšej praxi polyp zostane vystúpený viac ako 15 minút, čo stačí na zákrok aj v podstatne komplikovanejších prípadoch. Chirurgovi tak naša látka umožňuje odstrániť viac polypov počas jedného zákroku pri výrazne zníženej pravdepodobnosti perforácie steny gastrointestinálneho traktu.“

Technológia Kontrastovacia zmes a jej použitie, určená na lepšiu diagnostiku a samotnú liečbu v oblasti gastroenterológie, bola ocenená aj v rámci súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku v kategórii „INOVÁCIA“. Jej cieľom je ohodnotiť najlepšie využiteľný výsledok vedeckovýskumnej práce, ktorý aktuálne prechádza procesom ochrany a komercializácie. Ocenenie preberá pôvodca technológie alebo kolektív pôvodcov. „Správa o víťazstve a získaní ceny Inovácia roka nás veľmi potešila, a zároveň príjemne prekvapila,“ uviedol doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.

Ako ďalej hovorí, po štyroch rokoch od prvotného nápadu dospeli konečne do štádia, keď je možné s riešením ísť na verejnosť a hľadať najlepšiu cestu uplatnenia a rozšírenia tak, aby čo najskôr prinášal úžitok pacientom. Na riešenie je uplatňovaná slovenská patentová prihláška, návrh priemyselného vzoru, ako aj vznesený nárok na rozšírenie ochrany na medzinárodnej pôde. „Cena za transfer technológií na Slovensku v kategórii Inovácia nám bude v ďalších krokoch veľmi nápomocná. Sme radi, že komisia CVTI SR zvážila potenciál nášho riešenia a chceme uistiť, že robíme všetko pre to, aby sa tento potenciál zrealizoval.“

kontrastná látka

*********************************************

Na prezentáciu projektov zapojených do súťaže Falling Walls Lab Slovakia, ktorá prebehla 29. septembra 2017 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, bolo celkovo vybraných 21 výskumných projektov. Osobne sa zúčastnilo 18 predstaviteľov. Traja súťažiaci sa ospravedlnili zo zdravotných dôvodov.

Medzi súťažnými projektmi dominovali najmä medicínske témy – napr. DNA; detekcia rakoviny; testosterón, prostata a mozog; diagnostika kondície mitochondrií; liečba nádoru či diagnostika včasného štádia rakoviny prsníka, no okrem medicíny súťažili aj nápady v oblasti matematiky či techniky a tiež návrhy riešenia rozmanitých, primárne celospoločenských otázok. Každý rečník dostal príležitosť prezentovať v anglickom jazyku svoj výskum, iniciatívu či podnikateľský model – v trojminútovom formáte pred odbornou porotou.

„Falling Walls Lab nie je nič menej než prestížna svetová platforma pre budúce prelomové inovácie vo vede a v spoločnosti. Naši mladí vedci a inovátori majú jedinečnú šancu priamo súťažiť s vedcami z celého sveta,“ povedal na otvorení prezident FWLS prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., prorektor UK v Bratislave pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium.

Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. pripomenul, že išlo o vôbec prvý ročník súťaže Falling Walls Lab usporiadaný na Slovensku. Pevne verí, že sa podarí organizovať aj budúci, druhý ročník a dúfa, že vďaka skvelým projektom „padne ešte viac stien“.

Súťaž Falling Walls Lab Slovakia možno považovať za interdisciplinárny formát, podporujúci vedecké a podnikateľské inovácie. Poskytuje priestor na prezentáciu inovatívnych myšlienok a výskumných projektov študentov, doktorandov, mladých inovátorov a výskumníkov z najrozmanitejších vedných disciplín. Na pilotnom slovenskom ročníku sa tak mohli prezentovať so svojím nápadom, výsledkom, objavom či inováciou.

Slovenské kolo Falling Walls Lab zorganizovala Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach a Žilinskou univerzitou v Žiline.

Podujatie Falling Walls Lab sa doposiaľ konalo v 50 krajinách sveta. Víťaz každého z podujatí v jednotlivých krajinách získava miestenku na svetové Falling Walls Lab finále, ktoré sa uskutoční dňa 8. novembra 2017 v Berlíne, a lístok na prestížnu konferenciu Falling Walls Conference, konajúcu sa dňa 9. novembra 2017.

Do berlínskeho finále postupuje 100 účastníkov z celého sveta. Každý z nich dostane príležitosť prezentovať svoj výskum, iniciatívu či podnikateľský model v trojminútovom formáte pred špičkovou porotou zloženou z akademikov, vedcov a zástupcov biznisu. Traja víťazi získajú finančnú výhru a predovšetkým príležitosť zopakovať svoje prezentácie ďalší deň na hlavnom pódiu prestížnej Falling Walls Conference.

 

Informácie a foto poskytol: Patrik Jakabčin z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Úvodné foto: Marián Zelenák, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018 články
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Jedno z 2000 detí sa narodí so zubom.