Komunikačno-navigačná technológia pre integrovaný záchranný systém

30. nov. 2015 • Technické vedy

Komunikačno-navigačná technológia pre integrovaný záchranný systém

Profesionálne i dobrovoľnícke záchranné služby počas záchrannej akcii pri hľadaní nezvestných osôb potrebujú medzi sebou zdieľať informácie o svojej polohe, nájdených stopách, mapy, fotografie, informácie o hľadanej osobe a podobne. Výmena týchto informácií musí byť jasná, rýchla, spoľahlivá a jednoduchá, nakoľko záchranári sa nemôžu zdržiavať inými činnosťami, ale musia sa venovať hlavne hľadaniu nezvestnej osoby v teréne. Z tohto dôvodu vznikol nápad vytvoriť komunikačno-navigačný systém, ktorý pomôže zjednodušiť a zjednotiť tieto činnosti. V konečnom dôsledku má tento nový systém skvalitniť a zefektívniť proces záchrannej akcie. Aby sa to podarilo, bolo potrebné ho navrhnúť tak, aby dokázal prepojiť a ponúknuť svoje funkcie všetkým zložkám zúčastneným na pátracej akcii veliteľovi pátracej akcie, jednotlivým záchranárom, psovodom s cvičenými psami a motorovým vozidlám.

Druhým vedľajším zámerom je vytvorenie malého prenosného komunikačného zariadenia určeného pre turistov navštevujúcich ťažšie terény a turistické trasy. Toto zariadenie by v prípade úrazu, prípadne zablúdenia mohlo pomôcť vyhľadať danú osobu záchranármi. Z tohto všetkého sme určili nasledovný zámer vývoja:

  1. Uľahčiť, zjednotiť, zefektívniť komunikáciu pri záchranných akciách na Slovensku
  2. Prepojiť majiteľov hotelov a záchranárov, s cieľom ochrániť turistov a poznateľne uľahčiť ich nájdenie v prípade stratenia sa počas výstupov do neznámeho terénu.

Oba tieto zámery musia zohľadňovať potrebu nízkej ceny riešenia, aby sa dosiahlo jeho ľahké rozšírenie.

Popis systému

Celý systém sa skladá z dvoch základných častí. Veliteľské stanovište je zložené z tabletu (prípadne počítača) s pripojenou komunikačnou rádiovou centrálou a s nainštalovaným príslušným softvérom, ktorý zobrazuje mapu s príslušným terénom, pozície jednotlivých záchranárov, ich vytýčené trasy hľadania, pozície nájdených stôp, vytvorenie simulácie pohybu nezvestnej osoby, podľa jej osobnostných charakteristík, fyzického a psychického stavu. Takisto softvér poskytuje všetky komunikačné funkcionality ako zdieľanie polôh, navigáciu, textovú komunikáciu, prenos fotografií. Všetky tieto funkcionality podporujú riadenie pohybu jednotlivých záchranárov a ich koordinovaný pohyb v teréne, vytvorenie štatistík pre spätné vyhodnotenie záchrannej akcie.

Druhá časť systému je komunikačný modul s rádiovým prenosom v troch verziách:

  • modul pre záchranára
  • modul pre záchranárskeho psa
  • modul pre motorové vozidlá

Komunikačný modul okrem iného obsahuje dotykový displej, GPS navigáciu, kompas, fotoaparát. Je použitý na navigáciu záchranára po presne vytýčenej trase, pre komunikáciu s ostatnými záchranármi.

Komunikačný modul bude aj vo verzii pre turistu, ktorý bude turistovi poskytovať základné informácie, prípadne navigáciu a hlavne bude použiteľný na rýchle vyhľadanie turistu v teréne v prípade problémov.

Autor: Maroš Ďuratný, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitný vedecký park

Foto: Mgr. Zuzana Ďurianová

Uverejnila: BK

Súvisiace:

Články
Hore
Aurelium - centrum vedy
Quark_2020
Veda v Centre
Quark 25 rokov
Bratislavská vedecká cukráreň
TAG Slovenská veda
kúpa časopisov jún 2016
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Zoonózy sú infekcie alebo ochorenia, k prenosu ktorých môže dôjsť medzi zvieratami a ľuďmi.
Zistite viac