Komisia chce zlacniť cezhraničné platby v eurách v celej EÚ

14. apr. 2018 • Ekonomické vedy a obchod

Komisia chce zlacniť cezhraničné platby v eurách v celej EÚ

Podľa súčasných pravidiel je jedno, či obyvatelia eurozóny alebo podniky z nej uskutočňujú transakcie v eurách vo vlastnej krajine alebo s iným členským štátom eurozóny.

Cieľom návrhu je poskytnúť túto výhodu aj ľuďom a podnikom z krajín, v ktorých sa neplatí eurom. Všetci spotrebitelia a všetky podniky tak budú môcť pri posielaní peňazí, vyberaní hotovosti alebo platbách v zahraničí plne využívať výhody jednotného trhu. Poplatky za všetky cezhraničné platby v eurách uskutočňované v rámci EÚ, no mimo eurozóny, budú odteraz rovnaké ako v prípade domácich platieb v oficiálnej miestnej mene, teda len nízke alebo nulové. Komisia navyše navrhuje, aby boli služby menového prepočtu pri nákupe tovaru alebo služieb v inej mene pre spotrebiteľov transparentnejšie a vystavené väčšej hospodárskej súťaži.

Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol: „Vďaka návrhu budú mať občania a podniky z krajín mimo eurozóny pri cezhraničných platbách v eurách rovnaké podmienky ako obyvatelia eurozóny. Všetci Európania budú môcť uskutočňovať cezhraničné transfery v eurách s rovnakými nákladmi ako pri domácich transakciách. Návrh bude požadovať aj plnú transparentnosť menového prepočtu pri platbách kartou v krajine, v ktorej sa platí inou menou ako v domovskej krajine spotrebiteľov.“

Európske noviny - logoSpotrebitelia a podniky v eurozóne už využívajú veľmi nízke poplatky za cezhraničné platby v eurách. Umožňuje im to nariadenie o cezhraničných platbách, ktoré bolo prijaté v roku 2001. Podľa súčasných pravidiel je jedno, či obyvatelia eurozóny alebo podniky z nej uskutočňujú transakcie v eurách vo vlastnej krajine alebo s iným členským štátom eurozóny. Cieľom návrhu je poskytnúť túto výhodu aj ľuďom a podnikom z krajín mimo eurozóny, aby pri cestovaní alebo platbách v iných členských štátoch EÚ nemuseli znášať vysoké náklady na cezhraničné transakcie v eurách.

V spomínanom návrhu sa najmä stanovuje, že za cezhraničné platby v eurách sa majú účtovať rovnaké poplatky ako za rovnocenné domáce platby v miestnej mene. Výška poplatkov sa tak zníži na niekoľko eur alebo dokonca až centov. Za cezhraničnú úhradu z Bulharska uskutočňovanú v eurách (EUR) sa budú platiť rovnaké poplatky ako za domácu úhradu v bulharských levoch (BNG). Dochádza tým k významnej zmene, keďže v niektorých členských štátoch mimo eurozóny môžu byť poplatky za jednoduchú úhradu neprimerane vysoké (až 24 EUR za úhradu 10 EUR!). Premrštené poplatky sú prekážkou jednotného trhu, pretože bránia domácnostiam a podnikom, najmä malým a stredným, v cezhraničných aktivitách (nákupe tovaru a služieb v inej menovej zóne). Tým vzniká obrovská priepasť medzi obyvateľmi eurozóny, ktorí využívajú výhody jednotnej meny, a obyvateľmi štátov mimo eurozóny, ktorí môžu lacné transakcie uskutočňovať iba v rámci svojej krajiny.

Návrh zabezpečí aj transparentnosť platieb zahŕňajúcich rôzne meny Únie. Spotrebitelia v súčasnosti zvyčajne nie sú informovaní alebo nemajú predstavu o nákladoch na transakciu, ktorá zahŕňa menový prepočet. V návrhu sa preto požaduje, aby boli spotrebitelia plne informovaní o nákladoch na menový prepočet pred tým, ako takúto platbu uskutočnia (napr. skôr než v zahraničí použijú kartu na výber z bankomatu alebo na platbu v obchode či na internete). Budú si tak môcť porovnať náklady na rôzne možnosti prepočtu a náležite sa rozhodnúť. Podľa nedávnych zistení sa spotrebitelia sťažujú na praktiky dynamického prepočtu meny – teda keď v zahraničí platia vo svojej domácej mene – a požadujú ich zákaz. Zistilo sa totiž, že vo väčšine skúmaných prípadov pri ňom spotrebitelia tratia. Nemajú k dispozícii potrebné informácie, ktoré by im umožnili vybrať si najlepšiu možnosť, a tak sú často neférovo navádzaní priamo k drahšej možnosti menového prepočtu. Európsky orgán pre bankovníctvo bude poverený vypracovaním potrebných regulačných technických predpisov, na základe ktorých sa dospeje k tejto väčšej transparentnosti.

Legislatívny návrh sa teraz predloží na prijatie Európskemu parlamentu a Rade.

Súvislosti

Jednou z hlavných priorít Junckerovej Komisie je vybudovať prehĺbenejší a spravodlivejší jednotný trh umožňujúci voľný pohyb ľudí, služieb, tovaru a kapitálu v rámci ekonomiky s hrubým domácim produktom 15 biliónov EUR ročne. Jednotný trh má takisto vďaka väčšej hospodárskej súťaži poskytovať spotrebiteľom prístup k lepším výrobkom a nižšie ceny. Európska komisia už uskutočnila množstvo krokov, aby zlepšila postavenie a ochranu európskych spotrebiteľov v oblasti finančných služieb: smernica o platobných účtoch zaručuje všetkým obyvateľom EÚ prístup k základnému bankovému účtu; smernica o platobných službách prináša výrazne vyššiu bezpečnosť platieb a nariadenie o celoeurópskych osobných dôchodkových produktoch navrhované Komisiou poskytne väčšie možnosti výberu pri dôchodkovom sporení. V marci 2017 Európska komisia zverejnila akčný plán, v ktorom objasnila stratégiu posilnenia jednotného trhu EÚ s finančnými službami pre spotrebiteľov. Teraz uskutočňuje prvé dve opatrenia z tohto akčného plánu, ktorými sa rieši transparentnosť a poplatky pri cezhraničných transakciách: cezhraničné platby majú totiž kľúčový význam pre integráciu hospodárstva EÚ. Zohrávajú dôležitú úlohu pri spájaní občanov a podnikov z EÚ. Obmedzenia a nadmerné náklady spojené s cezhraničnými platbami sú prekážkou dobudovania jednotného trhu.

So zámerom pripraviť tieto zmeny nariadenia č. 924/2009 Komisia uskutočnila od júla do októbra 2017 verejnú konzultáciu. V rámci nej chcela zistiť, ako by sa podľa názoru zainteresovaných strán dali najlepšie znížiť náklady na cezhraničné platby v EÚ. Všetci používatelia platobných služieb (spotrebitelia alebo podniky) v odpovediach na verejnú konzultáciu poukázali na vysokú cenu, ktorú platia za cezhraničné transakcie, ako aj nedostatočnú transparentnosť účtovaných poplatkov. Poskytovatelia platobných služieb z veľkej časti nástojili na tom, že je rozdiel medzi priamo spracúvanými platbami v eurách (t. j. spracúvanými automaticky bez manuálneho zásahu) a oveľa neefektívnejším, a teda aj nákladnejším spracúvaním platieb v iných menách.

 

Zdroj a ilustračné foto: Európske noviny

Autor: dac, 1. 4. 2018

Uverejnila: MB

 

Vedecký kaleidoskop

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Sklo je v podstate 100-percentne recyklovateľné.
Zistite viac