Kľúčové oblasti, kde EÚ navrhuje v budúcnosti vyššie výdavky z nového dlhodobého rozpočtu

01. okt. 2018 • Ekonomické vedy a obchod

Kľúčové oblasti, kde EÚ navrhuje v budúcnosti vyššie výdavky z nového dlhodobého rozpočtu

Existuje viacero oblastí (napríklad výskum a vývoj, mladí ľudia a digitálne hospodárstvo), v prípade ktorých sa súčasné investície mnohonásobne vrátia v podobe úžitku pre budúce generácie. Z tohto dôvodu Európska komisia v novom dlhodobom rozpočte navrhuje zvýšiť úroveň financovania v niekoľkých dôležitých oblastiach:

– takmer deväťnásobný nárast investícií do digitálnej transformácie a digitálnych sietí s cieľom preinvestovať 12 miliárd eur (doplnených investíciami podporovanými z fondu InvestEU pomocou úverov, záruk a iných finančných nástrojov)

– viac ako dvojnásobné posilnenie programov zameraných na mladých ľudí (ako napríklad ERASMUS+ s financovaním 30 miliárd eur a Európsky zbor solidarity s financovaním 1,3 miliardy eur), vrátane finančného balíka 700 miliónov eur na podporu vlakových lístkov Interrail pre mládež

– takmer trojnásobné zvýšenie výdavkov na riadenie vonkajších hraníc, migrácie a azylu, na približne 33 miliárd eur zo súčasných 13 miliárd eur, čo by mohlo do roku 2027 financovať 10 000 príslušníkov pohraničnej stráže pre Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž

Graf: Oblasti financované z rozpočtu EÚ v rokoch 2014 - 2020Zdroj: Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ

– zvýšenie investícií do výskumu a inovácií o 50 %, s finančným balíkom 100 miliárd eur vyčleneným pre vlajkové programy Európsky horizont a Euratom,

– zvýšenie investícií do bezpečnosti o 40 % na sumu 4,8 miliardy eur a vytvorenie obranného fondu s financovaním 13 miliárd eur, ktorý má dopĺňať a stimulovať vnútroštátne výdavky na výskum a rozvoj spôsobilostí. Investície na podporu vojenskej mobility v celej EÚ sa budú financovať sumou 6,5 miliardy eur pomocou Nástroja na prepájanie Európy.

– posilnenie financovania vonkajšej činnosti o 26 % na sumu 120 miliárd eur s osobitným dôrazom na európske susedstvo a udržiavanie osobitnej (nie vopred pridelenej) rezervy s cieľom riešiť vznikajúce výzvy, najmä v oblasti stability a migrácie. Vysoká predstaviteľka navrhuje vytvorenie mimorozpočtového európskeho mierového nástroja v objeme 10,5 miliardy eur, ktorý má doplniť programy financované z rozpočtu EÚ v oblasti obrany s cieľom posilniť možné spoločné angažovanie sa v krajinách mimo EÚ.

Toto sú hlavné novinky nového dlhodobého rozpočtu EÚ zo strany výdavkov.

Zdroje financovania  - spektrum možností Zdroj: Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ

Viac informácií sa dozviete v tlačovej správe tu.

 

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje: otázky a odpovede

Zdroj infografiky: Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ

Viac: Rozpočet EÚ: Komisia navrhuje moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje

 

 

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Krátkoperiodická kométa 46P/Wirtanen patrí do Jupiterovej rodiny komét.
Zistite viac