Matematika

Profesor Michal Fečkan patrí k najviac citovaným matematikom sveta

Prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, kde pôsobí na Katedre matematickej analýzy...

| Marta Bartošovičová

Profesor Tibor Katriňák získal Cenu za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky 2019

„Algebra je časťou matematiky. Zvláštnosťou matematiky je fakt, že v nej čaká ešte veľa nevyriešených problémov,“ hovorí emeritný profesor Tibor...

| VEDA NA DOSAH

Svetový matematik Paul Seymour si prevzal ocenenie na Univerzite Komenského v Bratislave

Britský profesor Paul Seymour, jeden z najvýznamnejších súčasných matematikov, svetový odborník v diskrétnej matematike, kombinatorike a teórii grafov, je nositeľom...

| Marta Bartošovičová

Martin Takáč o súčasných trendoch v Big Data a umelej inteligencii

Martin Takáč, PhD., je úspešný mladý slovenský výskumník, ktorý pôsobí na rozhraní matematiky a informatiky na súkromnej výskumnej univerzite Lehigh...

| Marta Bartošovičová

Racionálna aj iracionálna logika

Z matematiky majú mnohí strach, nerozumejú jej. Ak ale niekoho uchváti, prenikanie do jej zákonitostí nemá konca. Príkladom takéhoto vedca je...

| Monika Tináková

K výskumu ju priviedla vianočná dekorácia

Alexandra Zavadská žije v Žiline na sídlisku Solinky. Študuje na Gymnáziu Hlinská, kde momentálne trávi väčšinu svojho času. V budúcnosti by rada...

| Monika Tináková

Aplikačné a neštandardné matematické úlohy

Matematické úlohy majú nezastupiteľnú funkciu pri nadobúdaní a osvojovaní poznatkov, schopností a spôsobilostí žiakov. Prostredníctvom vhodných úloh dochádza k zvyšovaniu...

| VEDA NA DOSAH

Počet triangulárnych noriem na špeciálnych typoch zväzov

Zdanlivé priblíženie dvoch nebeských telies na oblohe v rámci astronómie; v logike spojenie dvoch výrokov; spojitosť; časová zhoda; súvislosť, ale aj...

| VEDA NA DOSAH

Video: Dôchodkový systém na Slovensku: problémy, výzvy a perspektívy

Starnutie populácie, udržateľnosť a spravodlivosť dôchodkových systémov patria k najčastejším témam ekonomických diskusií. Odborníci sa zhodujú na tom, že spoločnosti vo vyspelých...

| VEDA NA DOSAH

Matematika: Zamerané na ERC projekty 2018

Na rozdiel od verejne rozšírenej mienky, že matematika je izolovaná a nejakým spôsobom osamelá vedná oblasť, v priebehu posledných rokov výskum...

| VEDA NA DOSAH