Sociológia

Deti na Slovensku naďalej ohrozené chudobou. Oberá ich o životné šance

Hospodárska situácia na Slovensku sa zlepšuje a klesá aj počet osôb v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia. Napriek tomu podľa...

| VEDA NA DOSAH

Požiadavka ukotvenia roly matky v manželstve slabne

Medzi hodnotami Európanov má najvýznamnejšie postavenie rodina. Sociologický ústav SAV preto pri príležitosti Dňa matiek zverejňuje názory verejnosti, ktoré ukazujú...

| VEDA NA DOSAH

Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie 2016 – 2020

Proces starnutia obyvateľstva má komplexný charakter, dotýka sa všetkých vekových kategórií obyvateľstva. V procese starnutia rastie podiel a počet starších...

| Monika Tináková

So žiadosťou o pomoc či oporu sa obraciame na najbližších

Rodina a blízki priatelia sú najväčšou oporou. Túto starú známu pravdu potvrdil aj výskum sociológov z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK)...

| VEDA NA DOSAH

Prečo Slovania chodievali počas Veľkej noci na hroby?

Naši predkovia verili, že v prelomových momentoch kalendárneho roka, akým je letný a zimný slnovrat, je hranica medzi svetom živých...

| Marta Bartošovičová

Etnologička Katarína Popelková: Veľká noc v súčasnosti už nie je iba náboženský sviatok

Pred nami sú veľkonočné sviatky, s ktorými sa dlhodobo spájajú rôzne zvyky a tradície. Popri náboženských rituáloch k nim neodmysliteľne...

| Marta Bartošovičová

Vnímanie tradičného rodového stereotypu na Slovensku

V súvislosti s Medzinárodným dňom žien zverejnil Sociologický ústav SAV aktuálne výsledky prieskumu zameraného na skúmanie hodnotových orientácií v Európe a na...

| VEDA NA DOSAH

Publikácia o živote a diele etnologičky Boženy Filovej

Významnou osobnosťou v histórii slovenskej etnológie je Božena Filová, ktorá sa od počiatkov svojej vedeckej kariéry zasadzovala za angažovanú vedu,...

| VEDA NA DOSAH

Ak Slovensko nahradí uhlie geotermálnou energiou, ušetrí 2,7 miliardy eur

Štúdia z dielne Európskej komisie tvrdí, že na slovenskom uhoľnom priemysle je závislých 7 000 pracovných miest. Hornonitrianske bane doteraz hovorili o 11 000....

| Marta Bartošovičová

„Závislostný gén“ sa zatiaľ nepodarilo objaviť

Otázka, prečo ľudia užívajú drogy, je stará ako ľudstvo samo a odborníkov i širokú verejnosť trápi mnohé desaťročia. Prof. PhDr....

| VEDA NA DOSAH