Psychológia a pedagogika

Automobilový priemysel: Pilotný projekt profesijný bakalár

Firmy na Slovensku by privítali vyšší počet absolventov, ktorí by po ukončení bakalárskeho stupňa štúdia odchádzali priamo do praxe. Je...

| VEDA NA DOSAH

Aj hľadanie práce je veda

Zuzana Kožárová, doktorandka zo Slovenskej akadémie vied pomáha ľuďom nasmerovať svoj pracovný život cestou, ktorá by mala byť tou najefektívnejšou....

| Monika Tináková

Ako stres ovplyvňuje fungovanie mozgu?

Výskum v neurovedách a psychiatrii preukázal, že najčastejším spúšťačom vážnych psychických porúch, ako je napríklad schizofrénia, je chronický psychosociálny stres. Ten môže...

| Marta Bartošovičová

Účastníci Viva La Science majú za sebou 4-týždňové dobrodružstvo

4-týždňové dobrodružstvo, počas ktorého prednášajúci mladým účastníkom predstavili každodenný život vo vede a výskume. Letná škola Viva La Science sa...

| VEDA NA DOSAH

Prečo je šport dobrou investíciou do života?

Európska charta o športe z roku 1992 definuje šport ako fenomén, ktorý zahŕňa všetky formy pohybovej aktivity, cieľom ktorých je...

| Marta Bartošovičová

Psychológia je o živote, psychológia je život sám

Zabávať sa a zároveň nadobúdať vzťah k vedomostiam, a to v spoločnosti uznávaných vysokoškolských pedagógov, bolo cieľom, ktorý pre svojich účastníkov...

| VEDA NA DOSAH

Inovatívne praktiky učenia s využitím ITC nástrojov

Niekoľko európskych univerzít vrátane slovenskej spolupracuje na zintenzívnení zmien vo vzdelávaní študentov v oblasti obchodu, inžinierstva a podnikania. Ide o projekt Inovatívne...

| VEDA NA DOSAH

Študentov učia správne si vybrať štúdium

Na jednej strane sa stredoškolskí učitelia sťažujú, že ich žiakov nebaví učenie, vo svojej práci nevidia zmysel a sú demotivovaní....

| VEDA NA DOSAH

Video: Ako ovplyvňuje stres fungovanie mozgu?

Výskum v neurovedách a psychiatrii preukázal, že najčastejším spúšťačom vážnych psychických porúch, napríklad schizofrénie, je chronický psychosociálny stres. Ten môže byť spôsobený...

| VEDA NA DOSAH

Slovak University Startup Cup 2018. V kategórii Ostatné nápady uspel projekt Leaf. zameraný na pokročilú diagnostiku psychológie človeka

Projekt Leaf. inovuje pokročilú diagnostiku psychológie človeka a na základe bezprostredných reakcií analyzuje jeho skutočnú osobnosť. Celý proces analýzy je...

| VEDA NA DOSAH