Filológia a kultúra

Prvé mieste v kategórii Dizajn s pridanou hodnotou získal projekt Čierne diery

Kategóriu Dizajn s pridanou hodnotou v rámci súťaže Národná cena za dizajn 2018 vyhral projekt Čierne diery: Technické pamiatky na Slovensku...

| VEDA NA DOSAH

Kategóriu Študentský dizajn vyhrala svieža a dynamická práca

Označiť prácu za sviežu a dynamickú býva zvyčajne klišé, no v tomto prípade je to snáď najvýstižnejšia charakteristika. Tak odborná...

| VEDA NA DOSAH

Poznáme výsledky súťaže Národná cena za dizajn 2018

Autorská kniha fotografky Leny Jakubčákovej Spis 44 od autora Samuela Čarnovského predstavuje súbor fotografií zo slovenských väzníc, ktoré vznikali počas...

| VEDA NA DOSAH

Prečo sú jazyky dôležité alebo na jazykoch záleží

Jedno slovenské príslovie hovorí ´Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom´. Odhliadnuc od tohto príslovia sú jazyk a samotná reč pre človeka...

| VEDA NA DOSAH

Výskum kultúrotvorných prapríbehov

Výskumom arcinaratívov – kultúrotvorných prapríbehov sa zaoberá projekt „Tematologická interpretácia, analýza a systemizácia arcinaratívov ako semiotických modelov životného sveta a...

| VEDA NA DOSAH

Prečo aj grafity môžu byť kultúrnymi pamiatkami?

Ľudské, ale napríklad aj živočíšne, spoločenstvá dokážu odovzdávať informácie nielen geneticky, ale aj priamou či nepriamou komunikáciou. Čím vyspelejšie spoločenstvo,...

| Marta Bartošovičová

Prečo máme na Slovensku toľko speváckych talentov?

Nie je frázou, že Slováci sú spevavý národ. Hovorí sa, že každá naša dolina má svoju pesničku. Ak hudobnosť –...

| Marta Bartošovičová

Medzijazyková homonymia v slovanských jazykoch

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV začal v tomto roku riešiť projekt, ktorý je postavený na porovnávacom výskume slovanských jazykov. Ide o...

| VEDA NA DOSAH

Prečo je v EÚ aktuálnou témou Európsky rok kultúrneho dedičstva?

Kultúrne dedičstvo zbližuje ľudí a prispieva k súdržnejšej spoločnosti. Podporuje rast a vytvára pracovné miesta v mestách a regiónoch a...

| VEDA NA DOSAH

Vytvára sa databáza regionálnej hudobnej a divadelnej histórie

Najdôležitejšími desaťročiami kultúrneho budovania národov sa zaoberá projekt The Network of the Musical Theatre Companies in the Multilingual East-Central Europe...

| VEDA NA DOSAH