Kam s ohorkami po cigaretách? Projekt EcoButt má riešenie


Kam s ohorkami po cigaretách? Projekt EcoButt má riešenie

Každodenne je na svete zakúpených až 15 miliárd kusov cigariet. Ohorky, ktoré vznikajú po ich vyfajčení, sú pre prírodu veľkou príťažou a ich rozklad trvá štyri až dvanásť rokov. Projekt EcoButt sa sústreďuje na riešenie cigaretového odpadu, ktorý je na svete produkovaný v enormných množstvách. Konkrétne sa venuje zhromažďovaniu a následnej recyklácii cigaretových filtrov. 

Pridaním cigaretových filtrov do asfaltovej zmesi sa s použitím ropného spojiva zabráni translokácii toxických a karcinogénnych látok.

„Tento spôsob je neškodný pre naše okolie a keďže je produkcia asfaltu veľmi vysoká, je to jedinečná možnosť, kde tak veľké množstvo odpadu môžeme zapracovať. Cieľom projektu je efektívne spracovávať cigaretový odpad, ktorý sa v dnešnej dobe považuje sa nepoužiteľný a vypĺňa škáry na preplnených skládkach, kde sa vplyvom vonkajších podmienok nebezpečné látky postupne dostávajú do pôdy a vodných ekosystémov. To má za následok kontamináciu a prenikanie škodlivých látok do pitnej vody a rastlín, ktoré pravidelne konzumujeme. Je vedecky dokázané, že pre mikroorganizmy je už jeden cigaretový ohorok v siedmych litroch vody smrteľne jedovatý,“ uvádza tvorca startupu Hugo Repáň.

Startup EcoButt patrí medzi projekty, ktoré sa v rámci 9. kola súťaže inovatívnych nápadov – startupov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!” dostali do predinkubačného pobytu v Startup centre Technickej univerzity v Košiciach (TUKE).

Vedecky podložené

Nápad recyklácie cigaretových filtrov je podľa jeho autora vedecky podložený viacerými štúdiami, ktorých výsledky sú veľmi priaznivé.

„Pri štúdii na RMIT University v Austrálii sa zistilo, že zapracovaním cigaretových filtrov do asfaltovej zmesi sa znižuje efekt horúceho ostrova, čo znamená, že pri horúcich letných dňoch je sálajúce teplo z asfaltu pohlcované práve cigaretovými filtrami a tým pádom klesá teplota v mestách o dva až tri stupne.“

V súčasnosti prechádzajú realizátori projektu akceleračnou fázou, kde sa sústreďujú na výber vhodných klientov a spoločnosti, ktoré im s týmto nebezpečným odpadom pomôžu a spravia naše okolie krajším a čistejším.

„Projekt sa teší nadšeniu na viacerých frontoch, či už je to univerzitná pôda alebo súkromný sektor. Okrem spolupráce s LEAF Academy a Technickou univerzitou v Košiciach je našim nadšencom aj organizácia Zelený Žiar. Cieľom spolupráce bude zbieranie cigaretových filtrov v okolí, ktoré budú od svojho osudu oslobodené a použité v priemysle ako hodnotný materiál,“ poznamenáva Hugo Repáň.

Žeby cigaretové filtre neboli odpad?

Pridáva, že pri jednoduchej ankete organizácia Keep America Beautiful zistila, že až 77 % opýtaných nepovažuje cigaretové filtre za odpad.

„Práve tento projekt môže napomôcť upovedomiť ľudí o tomto environmentálnom probléme formou propagácie a reklamy. Je potrebné lokalizovať popolníky na frekventované miesta, kde sa fajčiari zdržujú najviac, či už sú to verejné priestranstvá, podniky alebo fajčiarske kútiky na pozemkoch firiem. Tieto popolníky by boli pravidelne vyprázdňované a ich obsah efektívne využitý, zatiaľ čo obsah bežných popolníkov nie je nijak separovaný od bežného komunálneho odpadu.“

Fajčiarov na svete pribúda, tým pádom sa zvyšuje aj produkcia cigariet a to veští ďalšie stovky ton cigaretových ohorkov, upozorňuje tvorca startupu.

„Našim cieľom je pravidelne zhromažďovať čoraz viac a viac takéhoto odpadu a zabezpečiť, aby sa dostal do správnych rúk. Podľa dostupných zdrojov existujú na svete len dve firmy, venujúce sa recyklácii cigaretových filtrov. Avšak ich pôsobisko je natoľko vzdialené (USA – TerraCycle, India – CODE), že pre Slovensko nie je možné s nimi nadviazať akúkoľvek spoluprácu.“

Projekt EcoButt

Ísť príkladom

Služba EcoButt teda ponúka reklamu, ponúka možnosť posunúť sa o krok ďalej v odpadovom hospodárstve a ísť príkladom ďalším krajinám. Jeden z environmentálnych cieľov EÚ je zaviesť redukčné opatrenia, týkajúce sa cigaretových ohorkov. Do roku 2025 by sme mali byť schopní recyklovať 50 % a v roku 2030 až 80 % tohto odpadu.

„Podporou práve takýchto projektov sme schopní preukázať snahu Slovenska byť ekologickejší. Momentálne sa nachádzame na chvoste rebríčka v tom ako naša krajina dokáže hospodáriť s vyprodukovaným odpadom. Taktiež služba EcoButt dáva možnosť firmám, mestám alebo podnikom preukázať ich angažovanosť v starostlivosti o našu planétu. Žijeme v dobe, kedy je ekologický dopad firiem jednou z hlavných tém a potenciálnych klientov oslovuje práve snaha byť ekologický,“ pripomína ešte Hugo Repáň.

Momentálne sa teda projekt nachádza v Startup centre Technickej univerzity v Košiciach, ktorá okrem nádherných priestorov napomáha s akceleračným programom a tiež s tým, ako firmu dostať do povedomia a zabezpečiť hospodársky rast. „Pevne veríme, že po skončení pobytu v Startup centre bude projekt schopný rentability a pôsobiť na celom území SR.“

*********************************************

O postupujúcich startupoch v rámci súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!” rozhodla koncom júna 2019 odborná komisia pod vedením predsedu komisie prorektora TUKE – prof. Ing. Antona Čižmára, CSc. Celkovo sa uchádzalo o túto miestenku 17 inovatívnych nápadov/projektov.

Startup centrum TUKE bolo otvorené v roku 2014. Odvtedy sa na Technickej univerzite rozbehli aktivity v oblasti podpory startupov. Hlavným zámerom centra je vytvoriť motivačné prostredie, ktoré pomôže nielen študentom a zamestnancom TUKE, ale aj ostatným obyvateľom regiónu v rozvoji ich inovatívnych nápadov a potenciálu.

Startup centrum TUKE ponúka startupom podporu v rôznej podobe, podľa ich aktuálnych potrieb. Ide predovšetkým o možnosť využívať zdarma priestory v Startup centre TUKE a potrebné prístrojové kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení na univerzite. Ďalej tiež pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov, ako aj expertnú a mentorskú podporu.

 

Informácie a ilustráciu poskytol: Hugo Repáň

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /analogicus/

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Veda v Centre
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Stromová kôra v sebe skrýva zdraviu prospešné látky.
Zistite viac