Júnová Vedecká cukráreň: Železany - silná zbraň pre čistejšie životné prostredie

02. jún. 2020 • Chemické vedy

Júnová Vedecká cukráreň: Železany - silná zbraň pre čistejšie životné prostredie

Dá sa znečistené prírodné a priemyselné prostredie „vyčistiť“? Dekontaminácia životného prostredia je zložitý problém. Jeho riešením môžu byť práve železany.

Témou júnovej Vedeckej cukrárne sú železany, ktoré možno použiť ako silné ekologické oxidovadlo v znečistenom životnom prostredí. O tejto problematike príde porozprávať odborník prof. Ing. Ján Híveš, PhD, riaditeľ Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Prednáška sa bude opäť konať online bez účasti publika, vaše otázky súvisiace s témou preto zasielajte cez facebookovú udalosť alebo cez SLIDO (heslo: cukraren) do 8. 6. 2020. Záznam bude k dispozícii na YouTube CVTI SR 18. 6. 2020.

V prednáške bude profesor Híveš hovoriť o vlastnostiach železanov a ich príprave, ale aj o tom, prečo majú kľúčový význam pri dekontaminácii životného prostredia od znečisťujúcich látok. Dozviete sa viac aj o mikropolutantoch (znečisťujúcich látkach) a spôsoboch ich likvidácie v odpadových vodách.

Prof. Ing. Ján Híveš, PhD. študoval na Katedre anorganickej technológie Fakulty chemickej technológie Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1986. Doktorandské štúdium absolvoval na Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe, kde získal vedeckú hodnosť kandidáta vied. V súčasnosti je riaditeľom Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa momentálne prednášky vedcov konajú bez publika.

(TL)
Zdroj: CVTI SR

 

Súvisiace:

Hore
TVT2020 prihlasovanie
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 6/2020
TVT2020 súťaže
Vedec roka SR
VC 6/2020 železany
Vedecká cukráreň video
Quark_2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Nadbytok kyseliny močovej v organizme spôsobuje ochorenie dna a aterosklerózu.
Zistite viac