Je bezplatná, otvorená a globálna platforma na vyhľadávanie, vizualizáciu a analýzu verejných financií rôznych úrovní sci-fi? NIE JE


Je bezplatná, otvorená a globálna platforma na vyhľadávanie, vizualizáciu a analýzu verejných financií rôznych úrovní sci-fi? NIE JE

OpenSpending je bezplatná, otvorená a globálna platforma na vyhľadávanie, vizualizáciu a analýzu finančných údajov z verejnej sféry. Táto platforma bola navrhnutá ako súbor voľne viazaných komponentov, pričom každý z nich má rôzne funkcie týkajúce sa platformy ako celku. Platforma má prístup k silnej sade nástrojov pre vizualizácie a pre analýzy otvorených fiškálnych údajov.

Otvorené údaje sú informácie, ktoré sa pripravujú v otvorenej a strojovo čitateľnej podobe bez obmedzenia na opätovné použitie a sú sprístupnené prostredníctvom internetu.

Obce, mestá, okresy, vyššie územné celky, vláda každoročne schvaľujú rozpočet, zverejňujú príjmy a výdavky vo výročných správach. Sú to často obsiahle dokumenty, ktoré nie sú vždy dostupné a líšia sa v štruktúre. Platforma OpenSpending umožňuje zhromažďovať tieto údaje zo všetkých úrovní verejnej správy a prezentovať ich na webe v jednotnej štruktúre. A môžete s nimi pracovať, napríklad porovnať, koľko vynakladá obec A (mesto/okres/VÚC) na údržbu zelene na obyvateľa v porovnaní s obcou B. A môžete vidieť tento údaj aj za celý štát. Tiež môžete napr. zistiť, koľko peňazí vynakladá obec na kancelárske potreby alebo koľko vynakladá na vykurovanie športových hál a ďalšie. Môžete porovnať rozpočet so skutočnými výdavkami. Môžete porovnávať obce, mestá, okresy a aj VÚC a porovnať ich aj s celkový priemerom na danej úrovni.

V Holandsku môžete pomocou Openspending.nl nájsť podrobné údaje o príjmoch a výdajoch až na úroveň transakcií. Takto má občan možnosť podieľať sa na kontrole finančných tokov obce/mesta/okresu/VÚC/vlády. A nielen občan, ale je to prínos aj pre všetky úrovne kontroly, včítane NKÚ. To je skutočná transparentnosť na úrovni doby.

Digitálna transparentnosť je požiadavkou modernej demokracie a právneho štátu. Posilňuje informačnú pozíciu obyvateľov, novinárov a záujmových skupín, a to aj úradníkov a samotných politikov. Je preukázané, že transparentnosť a informovanie verejnosti sú nástrojmi pre podporu zodpovednosti a účasti na riadení. Sú cenným zdrojom pre priemysel, vedu a politiku. Otvorenosť a transparentnosť pôsobia ako prekážka pre korupciu. Súčasná neexistencia otvorených rozpočtov a otvorených transakčných údajov sťažuje získanie prehľadu o verejných výdavkov pre občanov a iné zainteresované strany.

Všetky jednotky verejnej správy aj politické organizácie produkujú, zhromažďujú a archivujú informácie. Informácie, ako sú zápisnice zastupujúcich orgánov, zákony, výsledky hlasovania, výsledky volieb, financie, ponuky, dátumy nákupu atď. Uvoľňovanie týchto informácií ako otvorených údajov prináša inovácie do sveta politiky a riadenia. Verejné informácie na internete ponúkajú veľké príležitosti pre novinárov a mediálne organizácie. Dátová žurnalistika – zber, analýza, skontrolovanie, monitorovanie, vysvetľovanie a vizualizácia týchto údajov – prináša nové príbehy a ponúka bohatší mediálny zážitok. Podrobnejšie správy, prezentované na základe osobných preferencií alebo v širšom kontexte prispievajú k lepšie informovanému publiku.

S týmito otvorenými údajmi je možné realizovať aplikácie, ktoré monitorujú a sledujú verejné financie a politiky. Umožňuje politikom, záujmovým skupinám, novinárom a obyvateľom analyzovať, porovnávať, kontrolovať, monitorovať, diskutovať, prispievať a informovať. Otvorené údaje verejnej správy sú základom inovatívnych spôsobov spolupráce, účasti a zásahov v oblasti politiky a riadenia.

Pokroky v digitálnej technológii umožňujú rozsiahle šírenie údajov pre verejnosť. To umožňuje zbierať, vizualizovať, sťahovať a zdieľať kompletné databázy prostredníctvom rôznych aplikácií na internete.

Aj EÚ sa začína hýbať týmto smerom, pripravuje sa platforma na zber, vizualizáciu, analýzy údajov z verejných rozpočtov a výdavkov.

 

Spracoval: Július Kravjar, CVTI SR

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

https://openspending.org

https://www.open-overheid.nl/interview/open-spending-detaildata-huishoudboekjes-overheid-op-platform

https://openstate.eu/nl/projecten/politieke-transparantie/openspending-tool/

https://openstate.eu/nl/over-ons/

http://openbudgets.eu/

Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/LogOpenBudget.svg/1000px-LogOpenBudget.svg.png

 

Súvisiace:

Hore
Quark_2020
TVT2020 prihlasovanie
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 7/2020
TVT2020 súťaže
Vedec roka SR
Vedecká cukráreň video
VC 6/2020 železany
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Zoologické záhrady patria na celom svete k obľúbeným kultúrno-výchovným inštitúciám.
Zistite viac