Je bezplatná, otvorená a globálna platforma na vyhľadávanie, vizualizáciu a analýzu verejných financií rôznych úrovní sci-fi? NIE JE


Je bezplatná, otvorená a globálna platforma na vyhľadávanie, vizualizáciu a analýzu verejných financií rôznych úrovní sci-fi? NIE JE

OpenSpending je bezplatná, otvorená a globálna platforma na vyhľadávanie, vizualizáciu a analýzu finančných údajov z verejnej sféry. Táto platforma bola navrhnutá ako súbor voľne viazaných komponentov, pričom každý z nich má rôzne funkcie týkajúce sa platformy ako celku. Platforma má prístup k silnej sade nástrojov pre vizualizácie a pre analýzy otvorených fiškálnych údajov.

Otvorené údaje sú informácie, ktoré sa pripravujú v otvorenej a strojovo čitateľnej podobe bez obmedzenia na opätovné použitie a sú sprístupnené prostredníctvom internetu.

Obce, mestá, okresy, vyššie územné celky, vláda každoročne schvaľujú rozpočet, zverejňujú príjmy a výdavky vo výročných správach. Sú to často obsiahle dokumenty, ktoré nie sú vždy dostupné a líšia sa v štruktúre. Platforma OpenSpending umožňuje zhromažďovať tieto údaje zo všetkých úrovní verejnej správy a prezentovať ich na webe v jednotnej štruktúre. A môžete s nimi pracovať, napríklad porovnať, koľko vynakladá obec A (mesto/okres/VÚC) na údržbu zelene na obyvateľa v porovnaní s obcou B. A môžete vidieť tento údaj aj za celý štát. Tiež môžete napr. zistiť, koľko peňazí vynakladá obec na kancelárske potreby alebo koľko vynakladá na vykurovanie športových hál a ďalšie. Môžete porovnať rozpočet so skutočnými výdavkami. Môžete porovnávať obce, mestá, okresy a aj VÚC a porovnať ich aj s celkový priemerom na danej úrovni.

V Holandsku môžete pomocou Openspending.nl nájsť podrobné údaje o príjmoch a výdajoch až na úroveň transakcií. Takto má občan možnosť podieľať sa na kontrole finančných tokov obce/mesta/okresu/VÚC/vlády. A nielen občan, ale je to prínos aj pre všetky úrovne kontroly, včítane NKÚ. To je skutočná transparentnosť na úrovni doby.

Digitálna transparentnosť je požiadavkou modernej demokracie a právneho štátu. Posilňuje informačnú pozíciu obyvateľov, novinárov a záujmových skupín, a to aj úradníkov a samotných politikov. Je preukázané, že transparentnosť a informovanie verejnosti sú nástrojmi pre podporu zodpovednosti a účasti na riadení. Sú cenným zdrojom pre priemysel, vedu a politiku. Otvorenosť a transparentnosť pôsobia ako prekážka pre korupciu. Súčasná neexistencia otvorených rozpočtov a otvorených transakčných údajov sťažuje získanie prehľadu o verejných výdavkov pre občanov a iné zainteresované strany.

Všetky jednotky verejnej správy aj politické organizácie produkujú, zhromažďujú a archivujú informácie. Informácie, ako sú zápisnice zastupujúcich orgánov, zákony, výsledky hlasovania, výsledky volieb, financie, ponuky, dátumy nákupu atď. Uvoľňovanie týchto informácií ako otvorených údajov prináša inovácie do sveta politiky a riadenia. Verejné informácie na internete ponúkajú veľké príležitosti pre novinárov a mediálne organizácie. Dátová žurnalistika – zber, analýza, skontrolovanie, monitorovanie, vysvetľovanie a vizualizácia týchto údajov – prináša nové príbehy a ponúka bohatší mediálny zážitok. Podrobnejšie správy, prezentované na základe osobných preferencií alebo v širšom kontexte prispievajú k lepšie informovanému publiku.

S týmito otvorenými údajmi je možné realizovať aplikácie, ktoré monitorujú a sledujú verejné financie a politiky. Umožňuje politikom, záujmovým skupinám, novinárom a obyvateľom analyzovať, porovnávať, kontrolovať, monitorovať, diskutovať, prispievať a informovať. Otvorené údaje verejnej správy sú základom inovatívnych spôsobov spolupráce, účasti a zásahov v oblasti politiky a riadenia.

Pokroky v digitálnej technológii umožňujú rozsiahle šírenie údajov pre verejnosť. To umožňuje zbierať, vizualizovať, sťahovať a zdieľať kompletné databázy prostredníctvom rôznych aplikácií na internete.

Aj EÚ sa začína hýbať týmto smerom, pripravuje sa platforma na zber, vizualizáciu, analýzy údajov z verejných rozpočtov a výdavkov.

 

Spracoval: Július Kravjar, CVTI SR

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

https://openspending.org

https://www.open-overheid.nl/interview/open-spending-detaildata-huishoudboekjes-overheid-op-platform

https://openstate.eu/nl/projecten/politieke-transparantie/openspending-tool/

https://openstate.eu/nl/over-ons/

http://openbudgets.eu/

Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/LogOpenBudget.svg/1000px-LogOpenBudget.svg.png

 

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Vedci nevedia akej farby bol T-REX.