Inteligentné financovanie inteligentných budov

31. aug. 2018 • Ekonomické vedy a obchod

Inteligentné financovanie inteligentných budov

Energetická efektívnosť ako priorita – to nie je len reklamný slogan, je to jeden z nákladovo najefektívnejších spôsobov, ako podporiť prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, a jedna z kľúčových ciest, ako realizovať Parížsku dohodu. Okrem splnenia našich záväzkov voči životnému prostrediu zároveň znižuje účty za energie, závislosť od dovozu a vytvára pracovné miesta na miestnej úrovni.

Miestne opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti sú účinným spôsobom, ako vytvoriť podmienky pre investičné príležitosti, rast a zamestnanosť. Zvýšenie energetickej hospodárnosti nášho hospodárstva je nevyhnutné pre naplnenie Parížskej dohody. Odvetvie stavebníctva a bývania predstavuje 40 % spotreby energie v Európe. Zároveň ide o odvetvie, v ktorom je v súčasnosti najväčší nedostatok investícií – ročné investície do renovácie budov treba strojnásobiť, aby sa dosiahli ciele 30 % energetickej efektívnosti, ktoré Európska komisia navrhla do roku 2030. Preto sa rozhodlo, že na obdobie rokov 2014 až 2020 bude z európskych štrukturálnych a investičných fondov vyčlenených 18 miliárd eur na energetickú efektívnosť, 6 miliárd eur na energiu z obnoviteľných zdrojov, konkrétne na budovy a centrálne vykurovanie a chladenie a približne 1 miliarda eur na inteligentné distribučné siete. Napriek tomu to nestačí.

Napriek poklesu žije v nedostatočne vykúrených domácnostiach stále 8,7 % obyvateľstva EÚ (v % z celkového počtu obyvateľstva)

Aké budú ďalšie kroky Európskej komisie?

V kontexte európskeho investičného plánu prijíma Európska investičná banka (EIB) úplne nový finančný nástroj Inteligentné financovanie inteligentných budov, ktorým chce pre súkromných investorov viac zatraktívniť projekty energetickej hospodárnosti budov, a tým znásobiť účinok peňazí investovaných zo zdrojov EÚ. To bude možné využitím grantov EÚ ako záruk na tieto projekty a vytvorením trhu s projektmi zameranými na energetickú efektívnosť. Cieľom tohto nástroja, ako aj ďalších politických iniciatív EÚ, ktoré sa týkajú inteligentných budov, je:

– do roku 2020 prispieť ďalšími 10 miliardami eur z verejných a súkromných finančných zdrojov na energetickú efektívnosť;

– podporiť 220 000 nových alebo existujúcich pracovných miest;

– vytvoriť pre malé podniky trh s renováciami v hodnote až 120 miliárd eur;

– zbaviť 3,2 miliónov rodín energetickej chudoby.

 

Automatizácia domácnosti v dome budúcnosti RWE (RWE- Zukunftshaus) so solárnou energiou ako súčasť projektu Ruhr InnovationCity, Modellstadt Bottrop (vzorové mesto) v Nemecku.

Investičný nástroj: Inteligentné financovanie inteligentných budov je jedna z iniciatív EK, ktorú sme tu predstavili. Ďalšie iniciatívy nájdete v publikácii EÚ investuje do našej planéty: Desať iniciatív pre moderné a ekologické hospodárstvo: príspevok Junckerovej Komisie k samitu Jedna planéta, ktorý sa konal 12. decembra 2017 v Paríži.

 

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: EÚ investuje do našej planéty
Desať iniciatív pre moderné a ekologické hospodárstvo: príspevok Junckerovej Komisie k samitu Jedna planéta, ktorý sa konal 12. decembra 2017 v Paríži

Viac informácií nájdete tu

 

Súvisiace:

Hore
TVT2020 prihlasovanie
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 6/2020
TVT2020 súťaže
Vedec roka SR
Vedecká cukráreň video
VC 6/2020 železany
Quark_2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Zriedkavé choroby zahŕňajú 5000 až 8000 život ohrozujúcich alebo chronicky oslabujúcich chorôb.
Zistite viac