Ing. Rastislav Baláž – Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

17. nov. 2016 • Strojárstvo

Ing. Rastislav Baláž – Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Ocenený Ing. Rastislav Baláž, PhD., odborník v oblasti vojenské zbraňové systémy a ich časti – mechatronika, strojárstvo, aplikovaná mechanika, z Elektrotechnického výskumného a projektového ústavu (EVPÚ), a. s., Nová Dubnica

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku je udelenie ocenení za prácu a dosiahnuté výsledky v oblasti vedy a techniky. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 10. novembra 2016 o 19.00 hod. v INCHEBA Expo v Bratislave. Cenu za vedu a techniku v piatich kategóriách (Osobnosť vedy a techniky, Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky, Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, Popularizátor vedy a Vedecko-technický tím roka) odovzdal oceneným minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Plavčan, ktorý prevzal záštitu nad podujatím. Cena za vedu a techniku sa udeľuje od roku 2014, kedy nahradila Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom tejto transformácie je zvýšenie spoločenskej prestíže udeľovania cien za vedu a techniku.

Ing. Rastislavovi Balážovi, PhD., bola udelená Cena za vedu a techniku v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov. Navrhovateľ: Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií.

Ing. Rastislav Baláž, PhD. (1983), pochádza z Popradu. V rokoch 2003 – 2008 študoval na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, odbor mechatronika. Na Katedre aplikovanej mechaniky a mechatroniky v roku 2011 obhájil titul PhD. Po ukončení štúdia nastúpil ako odborný asistent na Katedru biomedicínskeho inžinierstva a merania, kde sa venoval metrológii. Od októbra 2013 pracuje ako konštruktér elektronických zariadení a prístrojov vo firme EVPÚ, a. s., Nová Dubnica.

Už v prvom projekte sa venoval vývoju optoelektronického zariadenia. Následne sa zaoberal vývojom kompaktného optoelektronického stabilizačného systému – KSOS a vývojom optoelektronického zariadenia pre modernizáciu dvojhlavňového protilietadlového kanónu. Popri tom začal pracovať na vývoji a optimalizácii modernizácie dvojhlavňového protilietadlového kanónu ako celku, ktorý bude riešený ako manipulátor. Táto modernizácia bola úspešne prezentovaná a predaná dvom zahraničným zákazníkom v desiatkach sériách. U ďalšieho zákazníka sa rozbieha výroba série v stovkách kusov.

Rastislav Baláž patrí medzi odborníkov v oblasti vývoja optoelektronických zariadení a manipulátorov pre obranný priemysel, venuje sa výskumu nových výrobkov a systémov. Podieľal sa na riešení významných projektov, počas ktorých navrhol a úspešne realizoval rôzne systémy úspešne aplikované v praxi. Je vedeckým pracovníkom, ktorého charakterizujú nielen jeho výsledky a ich prezentácia v zahraničí, ale i spôsob ich uplatnenia v praxi.

Ing. Rastislav Baláž, PhD., nám poskytol rozhovor.

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Ste jedným z troch ocenených v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov. Ako vnímate toto ocenenie?  

R. BALÁŽ: „S hrdosťou, pretože môžem svoju prácu zhodnotiť ako doteraz úspešnú. Pre mladého vedca je takéto ocenenie dobrou motiváciou a významnou udalosťou v jeho kariére, to znamená, že mladému chlapcovi sa postupne plnia sny.“

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR odovzdáva Cenu za vedu a techniku 2016 Rastislavovi Balážovi

M. B.: Cena Vám bola udelená za výskum a vývoj optoelektronických a manipulačných zariadení s realizáciou v obrannom priemysle. Mohli by ste nás aspoň stručne oboznámiť s Vašim výskumom?

R. BALÁŽ: „Nemôžem zachádzať do podrobností, ale napríklad optoelektronické zariadenie je systém, ktorý slúži ako pozorovacie zariadenie pre monitoring okolitého priestoru z vozidla, ktoré pracuje v dennom alebo nočnom režime. Pri vývoji takéhoto zariadenia som narazil na problém s dennou kamerou. Kamera nedokázala pracovať pri preťažení 30G. Z toho dôvodu bolo nutné vyriešiť tlmiacu sústavu pre dennú kameru, ktorá dokáže zabezpečiť, aby sa denná kamera nerozostrila aj pri frekvencii rázov 30G 400krát/min.“

M. B.: Ako dlho ste sa venovali tomuto výskumu a čo bolo najťažšie pri aplikácii dosiahnutých výsledkov v praxi?

R. BALÁŽ: „Konkrétne vyššie uvedený problém, to si dobre pamätám, som riešil počas celých letných prázdnin, kde som dosť veľa času trávil pri vibračno-rázovej stolici, kde som simuloval reálne podmienky. A čo bolo najťažšie pri aplikácii riešeného problému? Rozmerové obmedzenie, keďže v prvých krokoch pri vývoji optoelektronického zariadenia, ešte predtým než sa zistil problém s dennou kamerou, sa stanovil maximálny rozmer zariadenia, a ten sa už nemohol meniť.“

M. B.: Uvažujete už aj nad ďalším projektom?

R. BALÁŽ: „Áno uvažujem. Mám pár nápadov, ktoré by som chcel v EVPÚ, a. s., zrealizovať.“

M. B.: Ďakujem za rozhovor. V mene redakcie Vám blahoželám k oceneniu a želám veľa ďalších úspechov.

Zoznam všetkým ocenených v jednotlivých kategóriách nájdete na stránke podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku alebo v e-novinách Vedecký kaleidoskop

Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v  spoločnosti. Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť Huawei.   

  

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ján Laštinec, NCP VaT pri CVTI SR

Portrét v úvode: z archívu Ing. Rastislava Baláža, PhD. 

 

Súvisiace:

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
11 krajín EÚ zaviedlo 1. januára 1999 spoločnú menu – euro.
Zistite viac