Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Žiaci sa budú môcť vzdelávať na pôde Slovenskej akadémie vied

VEDA NA DOSAH

Umožní im to Systémový program pre komplexné poznanie a kritické myslenie.

Vedci dívajúci sa do mikroskopov v laboratóriu. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Aktívni žiaci si budú môcť rozvíjať svoje vedomosti, experimentálne zručnosti a kritické myslenie na pôde Slovenskej akadémie vied (SAV). Umožní im to Systémový program pre komplexné poznanie a kritické myslenie SAV a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).

Vďaka programu, ktorý vzniká v úzkej spolupráci s významnými slovenskými odborníkmi a jednotlivými školami, budú môcť študenti pracovať na príprave svojich projektov v rámci olympiád alebo SOČ a využívať prístroje skutočných vedcov.

Podpora rozvoja kritického myslenia a tvorivosti žiakov je podľa štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a vysoké školstvo Ľudovíta Paulisa dôležitou úlohou ministerstva. Tvrdí: „Cieľom je robiť to so zameraním sa na vedecké myslenie, praktické experimentovanie, porozumenie tomu, ako poznanie vzniká, a využitie získaných poznatkov v reálnom svete.“

Príprava a vedenie študentov už prináša i prvé výsledky. V rámci školských olympiád, ktoré zorganizovala bratislavská Iuventa, získala za svoj projekt 1. miesto v krajskom kole a Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v celoštátnom kole Alexandra Strelcová. Mladá gymnazistka z Banskej Bystrice pracovala na téme proteomických analýz energeticky zaťaženého myokardu.

Jarný tábor a Letná škola mladých vedcov

Vedecké myslenie SAV a rezort školstva podporuje aj projektmi, ako sú Jarný tábor či Letná škola mladých vedcov. Vďaka platforme George Science sa mladí bádatelia počas jarných prázdnin oboznámili s prácou vedeckých ústavov SAV, spoznali funkcie srdca, dozvedeli sa viac o vlastnostiach plastov, možnostiach ich separácie a recyklácie, vyskúšali si prácu s mikroskopmi a pomocou pokusov sa presvedčili o prítomnosti baktérií na vlastných rukách a mobilných telefónoch.

V spolupráci so vzdelávacím portálom Fenomény sveta pripravuje SAV a MŠVVaŠ SR zároveň 3. ročník Letnej školy mladých vedcov, do ktorej sa aj mimo projektu systematického vzdelávania zapája ďalších 11 ústavov SAV a Slovenský metrologický ústav.

Jednotlivé ústavy SAV vytvárajú pre študentov a pedagógov súbor pracovných pomôcok na biológiu, fyziku či technickú výchovu spolu s metodickými príručkami. Internetový portál Kreatívna veda zasa doplní experimentálne zostavy o vzdelávacie materiály, pracovné listy, inštruktážne videá, ale aj online kvízy, súťaže a žiacke projekty.

Súčasťou reformy

Rozvoj kritického myslenia sa napokon stáva aj súčasťou pripravovanej kurikulárnej reformy. „V súčasnosti dokončujeme tvorbu ukážkových zostáv pre zážitkové vyučovanie na základných školách, ktoré umožnia žiakom jednoduchšie pochopiť preberané učivo,“ uviedol riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i., Martin Nosko.

Program systémového vzdelávania sa aj zviditeľnil, a to cez prednášky na EXPO Dubaj počas tematického týždňa Knowledge & Learning v sekcii Slovakia: Supporting & Attracting Talents.

Zdroj: TS MŠVVaŠ SR

(af)

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.