Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Transformačné zmluvy podporujú medzinárodnú vedeckú spoluprácu a výskum

VEDA NA DOSAH

Slovenskí vedci môžu vďaka transformačným zmluvám, ktoré uzatvorilo CVTI SR, publikovať vo svetových open access časopisoch bezplatne.

Ochrana dát. Zdroj: iStockphoto.com

Open access alebo otvorený prístup umožňuje prístup k vedeckým informáciám online a bezplatne. Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) uzavrelo v roku 2023 v mene Konzorcia slovenských vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied (SAV) prvé tri transformačné zmluvy pre Slovensko. Zmluvy boli uzatvorené s významnými vydavateľstvami vedeckej literatúry Springer-Nature, Elsevier a IEEE.

Michal Nemec z odboru podpory otvorenej vedy a výskumu CVTI SR vyzdvihol ich prínos: „Transformačné zmluvy sú osvedčeným prostriedkom podpory otvoreného prístupu. Slovenským vedcom poskytujú prístup k najkvalitnejším výsledkom v databázach svetovej vedy a zároveň príležitosť na publikovanie v časopisoch prestížnych vydavateľov, čím zvyšujú konkurencieschopnosť slovenskej vedy v medzinárodnom prostredí. V roku 2023 ušetrili transformačné zmluvy slovenským výskumným inštitúciám 449 665 eur za publikovanie v časopisoch vydavateľstva Springer-Nature, 132 000 eur za publikovanie vo vydavateľstve Elsevier a 26 140 eur za publikovanie v uznávanom vydavateľstve technických vied IEEE.“

Open access ako globálny trend

Publikovanie výsledkov výskumu formou otvoreného prístupu open access (online, bezplatne pre čitateľa a s použitím verejných licencií) je v súčasnosti už prevládajúcim globálnym trendom.

Otvorený prístup vo vedeckej komunikácii prináša vyššiu viditeľnosť, väčšiu dostupnosť a citovanosť výsledkov, ako aj transparentnosť a reprodukovateľnosť postupov. Prispieva tak k zviditeľneniu výstupov vedeckého výskumu, ktoré neostávajú uzavreté za platobnými bránami, ale sú dostupné tam, kde ich ľudia najviac potrebujú.

Open access alebo otvorený prístup znamená získanie prístupu k hodnotným vedeckým informáciám online a bezplatne. Podporuje sa tak medzinárodná vedecká spolupráca, urýchľuje sa výskum a vývoj inovácií. Vďaka tomuto prístupu sa napríklad počas pandémie ochorenia covid-19 urýchlil vývoj vakcíny.

Doktor držiaci overenú vakcínu. Zdroj: iStockphoto.com

Doktor držiaci overenú vakcínu. Zdroj: iStockphoto.com

Transformačné zmluvy s vydavateľmi

Bezplatný prístup však často znamená, že náklady na publikovanie vo forme poplatkov, takzvaných article processing charges (APC), nesie autor a jeho inštitúcia. Riešením tohto problému sú práve transformačné zmluvy s vydavateľmi.

Transformačné zmluvy, nazývané aj read and publish, zabezpečujú prístup k vedeckým publikáciám vydavateľa a zároveň poskytujú dohodnutý počet tokenov na publikovanie formou otvoreného prístupu. Za každý token môžu slovenskí vedci publikovať jeden článok vo vybraných open access časopisoch daného vydavateľa bez nutnosti platiť publikačné poplatky.

Významná úloha otvorenej vedy

Prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU v Bratislave), vyzdvihol dôležitú úlohu open source zdrojov a open source nástrojov vo výskume: „Otvorená veda znižuje prekážky prístupu k vedeckým výsledkom a podporuje spoluprácu. Tento prístup založený na vedeckej spolupráci urýchľuje a zefektívňuje inovácie, čo má priamy vplyv na našu spoločnosť.“

Fakulta informatiky a informačných technológií intenzívne využíva možnosti, ktoré ponúkajú transformačné zmluvy slovenským vedcom. „Už teraz je zrejmý vplyv otvoreného prístupu na vyššiu viditeľnosť slovenskej vedy a slovenského výskumu,“ uzatvára prof. Kotuliak.

Zdroj: TS CVTI SR

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky