Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mladí Slováci z AMAVET-u sú opäť svetoví

VEDA NA DOSAH

Zlato z Londýna si odniesla Sarah Krupšová a striebro z Ameriky zas Izabela Mária Hašková.

Izabela Mária Hašková a Sarah Krupšová. Zdroj: AMAVET

Izabela Mária Hašková a Sarah Krupšová. Zdroj: AMAVET

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) opäť informuje o významných júnových úspechoch mladých Slovákov. Môžeme sa pýšiť prvým miestom na International Greenwich Olympiad (IGO) v Londýne a druhým miestom na medzinárodnej súťaži Genius Olympiad v americkom Rochestri.

Zlatá medaila z Londýna

Zlatú medailu si z Londýna odniesla študentka Sarah Krupšová, ktorá momentálne študuje v Prahe na bilingválnom gymnáziu. Uspela s projektom Vplyv aktivácie celulózovo-amínových pórovitých materiálov pre záchyt oxidu uhličitého.

„Do súťaže International Greenwich Olympiad sme sa tento rok zapojili vôbec po prvýkrát, a preto je obrovským úspechom, že sa Sarah s jej projektom podarilo uspieť a získať hneď zlatú medailu v kategórii Engineering. Tento ročník medzinárodnej súťaže je iba tretím od vzniku v roku 2022, no napriek tomu sa na ňom zúčastnilo prezenčne, ako aj vo forme online až 449 študentov z 34 krajín sveta. Medzi členmi hodnotiacej komisie v každej kategórii boli poprední vedci z britských univerzít, ktorí dôkladne zhodnotili projekty a poskytli študentom cennú spätnú väzbu. Súčasťou programu bola okrem viacdennej prehliadky Londýna i exkurzia do Oxfordu a veľa spoločenských aktivít. Celkovo tak mali študenti okrem prezentovania svojich projektov a spoznávania Londýna aj možnosť spoznať sa navzájom a načerpať veľa inšpirácie do budúcnosti. Odbornosť komisie, veľkú medzinárodnú účasť a sprievodný program vnímam ako hlavné prednosti tejto súťaže, ktoré môžu v budúcnosti využiť ďalší účastníci zo Slovenska,“ uviedol Matej Gurňak, vedúci delegácie AMAVET-u.

Sarah Krupšová na International Greenwich Olympiad v Londýne. Zdroj: AMAVET

Sarah Krupšová na International Greenwich Olympiad v Londýne. Zdroj: AMAVET

S akými pocitmi odchádzala víťazka Sarah Krupšová?

„Účasť na International Greenwich Olympiad bola pre mňa nezabudnuteľným zážitkom. Najviac sa mi páčila samotná prezentácia projektu v anglickom jazyku pred odbornou svetovou komisiou, s ktorou som okrem precízneho hodnotenia mala možnosť bližšie diskutovať o praktickej aplikácii môjho projektu v akademickej, ako aj komerčnej sfére. Veľkým prínosom bol pre mňa najmä ich otvorený prístup, z ktorého bolo poznať, že súťažiacich skutočne vnímajú ako rovnocenných kolegov,“ uviedla Sarah.

Po samotnom súťažení si tiež podľa jej slov veľmi užila výlety po ikonických častiach Londýna, ako aj návštevu Oxfordu a Oxfordskej univerzity. Ako nadšenca vedy a zároveň umenia bola pre ňu prechádzka po majestátnom historickom kampuse a pracovisku mnohých úspešných vedcov inšpirujúcim zážitkom. Skvelé momenty prežila taktiež v kruhu ostatných súťažiacich z rôznych kútov sveta.

„Okrem nových vedomostí súvisiacich s ich kultúrou mi spoločné chvíle umožnili vybudovať nové kontakty a priateľstvá. Po plne nabitom týždni súťaže a aktivít bol pre mňa nezabudnuteľným zážitkom záverečný ceremoniál a udelenie zlatej medaily. Bol to skutočne mimoriadny okamih stáť na pódiu bok po boku s víťazmi v ďalších kategóriách. Aj keď bol záverečný ceremoniál samotným ukončením súťaže, chvíle, ktoré som na IGO prežila, ma naplnili motiváciou pracovať na ďalších zaujímavých projektoch. Práve preto tiež verím, že aj tieto moje skúsenosti dokážu inšpirovať ostatných študentov v realizácii ich kreativity, či už vo vede, alebo v umení. Najdôležitejšie je začať a vytrvať,“ dodala Krupšová.

Striebro pre AMAVET na olympiáde mladých géniov

Finalistka celoslovenského finále Festival vedy a techniky AMAVET 2023 Izabela Mária Hašková zaznamenala veľký úspech na medzinárodnej súťaži Genius Olympiad. V americkom Rochestri pri jazere Ontário upútala hodnotiacu komisiu a za svoj projekt Testovanie nástrojov na štúdium molekulárnych signálov prispievajúcich k celotelovej odpovedi na cvičenie pacientov s Parkinsonovou chorobou dostala na záverečnom ceremoniáli striebornú medailu.

Michal Zajaček a Izabela Mária Hašková. Zdroj: AMAVET

Michal Zajaček a Izabela Mária Hašková. Zdroj: AMAVET

Genius Olympiad alebo Olympiáda géniov sa konala v dňoch 10. až 14. júna 2024 na pôde prestížneho Technologického inštitútu v Rochestri (RIT – Rochester Institute of Technology). Do súťaže sa prihlásilo vyše 1000 projektov. Za Slovensko na olympiáde zabojovali ďalšie tri vedátorky, ktoré tiež získali strieborné medaily.

„Podujatie hodnotím veľmi vynikajúco. Bola to obohacujúca skúsenosť. Strieborná medaila bola pre mňa veľkým prekvapením. Som vďačná školiteľom dr. Jozefovi Ukropcovi a prof. Barbare Ukropcovej, Michalovi Zajačkovi a AMAVET-u za celkovú pomoc pri príprave projektu,” zhodnotila Izabela prvé dojmy počas cesty na Slovensko. „Samotnému projektu na olympiáde v Rochestri predchádzal dlhý proces testov a analýz v laboratóriu. Následne musela Izabela prejsť krajským kolom a celoslovenským finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 2023. Po ňom sme projekt postupne dolaďovali, prepojili sme výskyt Parkinsonovej choroby s degradáciou životného prostredia, čo pomohlo zladiť Izabelin projekt s hlavnou témou súťaže Genius Olympiad, ktorou je životné prostredia,” dodáva na záver vedúci slovenskej delegácie AMAVET-u RNDr. Michal Zajaček, PhD.

Zdroj: Ján Nemec AMAVET

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky