Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Finalisti ocenenia výnimočných vedcov ESET Science Award sú známi

VEDA NA DOSAH

Medzinárodnej komisii už druhý rok predsedá držiteľ Nobelovej ceny fyzik Kip Thorne.

Ocenenie ESET Science Award.

Ocenenie ESET Science Award. Zdroj: Seesame

Nadácia ESET už po tretí raz ocení výnimočné osobnosti slovenskej vedy za ich vedeckú, výskumnú aj pedagogickú prácu. Hodnotiace komisie vybrali pätnásť finalistov ESET Science Award v kategóriách Výnimočná osobnosť slovenskej vedy, Výnimočný mladý vedec do 35 rokov a Výnimočný vysokoškolský pedagóg. Laureátov ocenenia spoznáme 16. októbra, vyhlásení budú počas slávnostného galavečera, ktorý bude prvýkrát naživo vysielaný na Dvojke.

Ocenenie každoročne vyzdvihuje prínos excelentných vedeckých osobností pre Slovensko aj medzinárodnú komunitu. Verejnosti približuje nenahraditeľný význam a dopady vedeckej práce. Tento ročník sa nesie v duchu motta: „Veda je nádej.“ To odzrkadľuje úlohu vedy v súčasnom dianí.

„Pandémia a výzvy uplynulých mesiacov nám opakovane dokazujú, aké dôležité je podporovať prácu vedcov a výskumníkov. Systematický vedecký prístup umožňuje rozlíšiť pravdu od domnienok a výmyslov, byť hlasom rozumu v polarizovanej spoločnosti a vďaka tomu prekonať aj najväčšie výzvy,“ vysvetľuje Richard Marko, riaditeľ spoločnosti ESET.

Predsedom bude opäť Kip Thorne

Vo finálovej pätnástke ocenenia ESET Science Award predstavujeme výnimočné vedkyne a výnimočných vedcov, mladé vedecké talenty aj vysokoškolské pedagogičky a vysokoškolských pedagógov. Laureátov v hlavných kategóriách Výnimočná osobnosť slovenskej vedy a Výnimočný mladý vedec do 35 rokov vyberie spomedzi finalistov medzinárodná komisia zložená z popredných osobností svetovej vedy. O laureátovi v poslednej kategórii rozhodne hodnotiaca komisia, ktorú tvoria zástupcovia slovenských univerzít.

Medzinárodnej komisii už druhý rok predsedá profesor Kip Thorne, držiteľ Nobelovej ceny, legendárny astrofyzik a popredný odborník na gravitačnú fyziku. Na slávnostnom odovzdávaní cien sa aj osobne zúčastní.

Spolu s ním budú o laureátoch rozhodovať ďalší medzinárodne uznávaní vedci. Prvou je biologička Fiona Watt, ktorá pôsobí na King’s College v Londýne na pozícii riaditeľky Centra pre kmeňové bunky a regeneratívnu medicínu. Chemička a filantropka Hana Dvořáková zas stála pri zrode jednej z najúčinnejších látok proti vírusu HIV a v súčasnosti pôsobí na Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe. Profesor anorganickej chémie Ralf Riedel pôsobí v Inštitúte materiálových vied na Technickej univerzite v Darmstadte. Posledným členom je Tibor Krisztin, profesor matematiky v Bolyaiovom inštitúte, ktorý patrí pod Segedínsku univerzitu.

Laureátov ocenenia vyberajú na základe náročného hodnotiaceho procesu, ktorý zohľadňuje celý komplex kritérií. Tými sú prínos ich vedecko-výskumnej práce pre spoločnosť, vedecký výkon, merateľné scientometrické údaje, účasť na riešení významných medzinárodných výskumných projektov, zviditeľňovanie slovenskej vedy a výskumu v zahraničí. V prípade vysokoškolských pedagógov aj ich pedagogické zručnosti, inovácie vo výučbe a ohlasy študentov.

„Nominácie na ocenenie nám už tretí rok ukazujú silu a kvalitu slovenskej vedeckej komunity. Finálová pätnástka je zložená z mimoriadnych vedkýň, vedcov, mladých talentov aj pedagógov, z ktorých bude opäť náročné vybrať laureátov,“ hovorí Paulína Böhmerová, manažérka pre vzťahy s vedeckou obcou.

Zoznam finalistov

Rozšíriť vo svete povedomie o vede na Slovensku, našich výnimočných vedcoch a vedkyniach pomáhajú aj ambasádori ocenenia. Je medzi nimi profesorka Ruzena Bajcsy, priekopníčka robotiky a umelej inteligencie na Kalifornskej univerzite v Berkeley. Profesor Pavel Cheben, ktorý je svetový odborník na integrovanú optiku, kremíkovú fotoniku, nanofotoniku a biofotonické snímače a pôsobí v Kanadskej výskumnej rade. Manželia Hana a Dalimil Dvořákovci sú zakladatelia Nadace Experientia, ktorá podporuje mladých vedcov z odboru organickej, bioorganickej a medicinálnej chémie. A nakoniec odborník na strojové učenie Michal Valko, ktorý sa v prestížnom parížskom laboratóriu spoločnosti Deep Mind špecializuje na výskum umelej inteligencie.

Laureátov vyhlásia počas slávnostného galavečera, ktorý sa uskutoční v sobotu 16. októbra. RTVS ho naživo odvysiela na Dvojke o 20.30 hod.

Finalisti v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy (v abecednom poradí):

 • Imrich Barák pôsobí v Ústave molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Venuje sa mikrobiálnej genetike, špecificky bunkovému deleniu, sporulácii a bunkovej smrti.
 • Ján Dusza pôsobí v Ústave materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Venuje sa výskumu progresívnych keramických materiálov.
 • Martin Gmitra pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je expertom na teóriu funkcionálu hustoty a venuje sa štúdiu elektrónovej štruktúry atomárne tenkých materiálov.
 • Katarína Mikušová pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa výskumu tuberkulózy, špecificky bunkovému obalu mykobaktérie, ktorý slúži ako ochranná vrstva Kochovho bacila.
 • Jozef Ukropec pôsobí v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Venuje sa výskumu v oblasti intergratívnej fyziológie cvičenia v kontexte chronických ochorení. Špecificky sa zaoberá mechanizmami adaptačnej odpovede organizmu na cvičenie a tvorbou tepla v hnedom tukovom tkanive, ktoré majú potenciál v prevencii a liečbe chronických ochorení u človeka.

Finalisti v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov (v abecednom poradí):

 • Matej Baláž pôsobí v Ústave geotechniky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Venuje sa mechanochémii, teda chemickým reakciám látok v tuhej fáze.
 • Mária Kováčová pôsobí v Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Venuje sa antibakteriálnym polymérnym materiálom a vývoju nového materiálu pre 3D tlač.
 • Pavol Mikolka pôsobí v Martinskom centre pre biomedicínu, na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského. Venuje sa výskumu pľúcneho surfaktantu.
 • Ivana Šišoláková pôsobí v Ústave chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Venuje sa vývoju nových typov elektrochemických senzorov pre diagnostiku ochorení.
 • Ladislav Valkovič pôsobí v Ústave merania Slovenskej akadémie vied v Bratislave a v Oxford Centre for Clinical Magnetic Resonance Research na Oxfordskej univerzite. Venuje sa metabolizmu srdca a iných vnútorných orgánov a tomu, ako ho neinvazívne merať čo možno najrýchlejšie a najpresnejšie.

Finalisti v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg:

 • Pavel Gregor pôsobí v Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 • Jana Pócsová pôsobí v Ústave riadenia a informatizácie výrobných procesov Technickej univerzity v Košiciach.
 • Maximilián Strémy pôsobí v Ústave výskumu progresívnych technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 • Jozef Záhumenský pôsobí ako prednosta II. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
 • Jozef Zajac pôsobí na Katedre automobilových a výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach.

Viac informácií nájdete na webe Eset Science Award.

Zdroj: Tlačová správa Seesame

(MAT)

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.