Hľadajú sa nosiče nanočastíc kovov

30. aug. 2018 • Nanotechnológie

Hľadajú sa nosiče nanočastíc kovov

Nanočastice či nanotechnológie sú v dnešnej dobe pojmom, ktorý je známy v mnohých odvetviach, vrátane medicíny. Práve tu sú dôležité kvôli cielenému uvoľneniu liečiva do chorého tkaniva. Napríklad aj antibiotiká, antivirotiká, antiparazitiká, cytostatiká, vitamíny, proteíny a peptidy, enzýmy či hormóny využívajú nanočastice ako svoje nosiče.

Aplikácia organo-modifikovaných vrstevnatých silikátov na imobilizáciu, resp. stabilizáciu kovových nanočastíc je cieľom projektu Využitie organo-modifikovaných vrstevnatých silikátov ako nosičov nanočastíc kovov (Immobilization of metal nanoparticles on organo-modified layered silicates). Zastrešuje ho Ústav anorganickej chémie SAV, pričom zodpovednou riešiteľkou je Ing. Helena Pálková PhD. Projekt sa realizuje v období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018.

„Príprava vhodných podkladov pre imobilizáciu a stabilizáciu kovových nanočastíc je veľmi aktívnou výskumnou oblasťou kvôli ich potenciálu v oblasti katalýzy alebo medicínskych aplikácií. Vrstvené kremičitany, vzhľadom na ich špecifické fyzikálno-chemické vlastnosti, sa považujú za obzvlášť sľubnú skupinu takýchto nosičov,“ uvádzajú realizátori projektu.

Kovové nanočastice sa podľa nich ukotvia na vrstevnatú štruktúru pomocou niekoľkých preparatívnych metód s cieľom optimalizovať ich rozptyl, veľkosť, tvar a obsah, t. j. faktory, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri formovaní funkčnosti kompozitného materiálu.

 

Zdroj informácií:

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-search

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

 

Hore
Veda v Centre
Publikácie Veda v CENTRE
kúpa časopisov jún 2016
Quark_2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Aurelium - centrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Extrapolácie 2019
Zaujímavosti vo vede
Pre zdravie človeka je dôležitý súlad medzi tukom a svalmi.
Zistite viac