Hľadajú sa možnosti liečby poranení miechy v spolupráci s Ukrajinou

31. mar. 2018 • Lekárske vedy

Hľadajú sa možnosti liečby poranení miechy v spolupráci s Ukrajinou

Dôležitou časťou centrálnej nervovej sústavy, ktorá spolu s mozgom riadi telesné funkcie človeka vrátane pohybu a správania, je miecha. Chránia ju kosti chrbtice – stavce, pričom je vnorená do tekutiny, ktorej sa hovorí mozgovomiechový mok. Nervy vstupujú a vystupujú z miechy v rôznych bodoch, pričom riadia jednotlivé časti tela. Ak sa miecha naruší, môže dôjsť k vážnemu poškodeniu zdravia človeka alebo úplnej strate citlivosti a schopnosti pohybovať sa.

Takéto poranenia sa radia medzi tie s najväčším vplyvom na telesné a psychické zdravie človeka, ktoré výrazne znižuje kvalitu života. Ide o dlhodobé následky rôzneho rozsahu, čím sa vytvára silná ekonomická a zdravotná záťaž pre pacienta, ale aj jeho rodinu. Napriek tomu, že veda a výskum výrazne pokročili pri hľadaní reparačných mechanizmov miechy, v súčasnosti neexistuje účinná liečba, ktorá by umožnila úplnú nápravu daného stavu.

Istou dávkou k výskumu v tejto oblasti prispievajú aj vedci z Neurobiologického ústavu BMC SAV s projektom Neuroprotektívny potenciál zamrazených mezenchýmových kmeňových buniek (MSCs) placenty, extraktov, séra pupočníkovej krvi pri poranení miechy (SCI) – Neuroprotective potential of cryopreserved placental mesenchymal stem cells (MSCs), extract, cord blood serum in the spinal cord injury (SCI). Zodpovednou riešiteľkou je RNDr. Lucia Slovinská, PhD., pričom projekt je riešený na základe Medziakademickej dohody (MAD) v období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019.

Ide o bilaterálny projekt v spolupráci s ukrajinskou stranou. „Nadviazali sme spoluprácu s Ústavom pre problematiku kryobiológie a kryomedicíny Národnej akadémie vied Ukrajiny (NAVU) v Charkove. Všetky produkty, čo sa týka placient, ich extraktov, ako aj MSC vykonáva ukrajinská strana a ak sa vyrieši spôsob posielania vzoriek, potom by sme chceli tie produkty vyskúšať u nás v in vitro systéme, t. j. na bunky neurálneho pôvodu, ako aj v in vivo systéme, t. j. na potkanov s poranenou miechou,“ priblížila RNDr. Lucia Slovinská, PhD. z Neurobiologického ústavu BMC SAV.

Doteraz absolvovali výmenné krátkodobé pobyty ľudí zúčastnených na projekte a zatiaľ sú v štádiu hľadania vhodnej a finančne nie náročnej možnosti prepravy vzoriek z Ukrajiny k nám. „Nakoľko Ukrajina nie je v EÚ, je to všetko o niečo komplikovanejšie a náročnejšie, hoci je to naša susedná krajina,“ uvádza odborníčka.

Cieľ projektu je podľa nej určiť neuroprotektívny potenciál kryokonzervovaných placentárnych MSC – mezenchýmových kmeňových buniek, placentového extraktu a pupočníkového krvného séra pri poranení miechy. „Nakoľko placenta a jej deriváty (bunky, extrakty a sérum) sú zdrojom biogénnych stimulantov, rastových faktorov, kmeňových buniek, ktoré môžu byť účinné pri liečbe poranení miechy, predpokladáme určitý pozitívny, minimálne nie škodlivý vplyv na prežívanie buniek CNS prípadne pri regenerácii traumaticky poškodenej miechy... Ale ešte treba toho realizovať veľa,“ uzavrela.

 

Odborný garant textu: RNDr. Lucia Slovinská, PhD. z Neurobiologického ústavu BMC SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

 

Vedecký kaleidoskop

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Keramický materiál alebo keramika je anorganický tuhý materiál.
Zistite viac