Hľadá sa Múzeum a Galéria roka 2017


Hľadá sa Múzeum a Galéria roka 2017

Múzeá a galérie majú aj tento rok možnosť prihlásiť sa do súťaže, ktorú vyhlasuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Ide už o 15. ročník súťaže Múzeum roka/Galéria roka. Hodnoteným obdobím je 1. január 2017 až 31. december 2017. Prihlášky do súťaže musia múzeá a galérie zapísané v registri vedenom Ministerstvom kultúry SR zaslať do 28. februára 2018 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Víťaz súťaže v kategórii Múzeum roka a víťaz súťaže v kategórii Galéria roka získa osvedčenie o udelení a užívaní titulu Múzeum roka 2017 a Galéria roka 2017, tiež finančnú odmenu vo výške 2 500,00 eur a artefakt symbolizujúci udelenie titulu Múzeum roka 2017 a Galéria roka 2017.

Momentálne ešte úradujúcim je Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica, ktoré získalo titul Múzeum roka 2016. Najlepšou galériou sa v 14. ročníku súťaže stala Stredoslovenská galéria Banská Bystrica.

Slovenské banské múzeum predstavuje komplex 8 expozícií, zameraných na históriu slovenského baníctva a samotnej Banskej Štiavnice, ktorá bola v minulosti baníckym mestom európskeho významu. Múzeum spravuje: Banské múzeum v prírode, Starý zámok, Nový zámok, Berggericht – Mineralogickú expozíciu, Kammerhof – Baníctvo na Slovensku, Galériu Jozefa Kollára, Dedičnú odvodňovaciu štôlňu Glanzenberg a Expozíciu uhoľného baníctva na Slovenku, Handlová.

Banské múzeum v prírode už 40 rokov poskytuje návštevníkom jedinečný zážitok z prehliadky originálnych banských priestorov. Ako najstaršia a tematicky najrozsiahlejšia banícka expozícia na Slovensku ukazuje vývoj rudného baníctva v stredoeurópskom priestore od stredoveku do konca 20. storočia.

V podzemnej expozícii je najvzácnejším exponátom jednoznačne Gápel na konský pohon, ktorý ako jediný takýto stroj – motor od banského výťahu, sa na Slovensku zachoval. Povrchovej expozícii svojím významom jednoznačne kraľuje Kachelmanov vodnostĺpcový ťažný stroj premiestnený zo šachty Lill v Hodruši. Je to pamätník slávnej éry vodnostĺpcových strojov, ktoré v 18. storočí zachránili banskoštiavnické baníctvo od zániku a stáli na čele technického pokroku v celosvetovom meradle.

Čakanie na vstup do podzemnej expozície si návštevníci môžu spríjemniť prehliadkou povrchovej expozície. Obzvlášť atraktívna je Geologická náučná expozícia,  ktorá na malej ploche prezentuje geologický vývoj Slovenska. Na geologickej mape a sedemdesiatich stanovištiach môžu návštevníci vyhľadať horniny pochádzajúce z ich rodiska. Sú tu sústredené jedinečné technické banícke pamiatky banskoštiavnického regiónu.

V rámci objektu Starý zámok múzeum odporúča navštíviť Archeologickú expozíciu „Baníci prichádzajú…“, v rámci toho poklady bronzových šperkov, nástrojov a súčastí odevov z obdobia okolo roku 900 pred Kr., ale aj jedinečné nálezy z archeologických výskumov Sitna a Starého mesta /Glanzenberg/ v Banskej Štiavnici. Oplatí sa isto vidieť aj expozíciu Z histórie mesta Banskej Štiavnice, v tom listinu z roku 1275: najstaršia listina vydaná mestskou kanceláriou na Slovensku, najstaršie zobrazenie mestského erbu v rámci kráľovstva, pečať s baníckymi znakmi, najstaršia svojho druhu v Európe.

Ďalšie zaujímavé expozície:

Maketa oltára Majstra M. S. z roku 1506 – sedem zachovalých tabuľových obrazov s námetmi mariánskeho a christologického cyklu

Strelecké terče a historické zbrane – najstarší  terč z roku 1754

Baroková plastika – originály súsošia Sv. Trojice z banskoštiavnického námestia

Lapidárium – kamenné krstiteľnice, náhrobníky, mestské fontány, unikátna liatinová náhrobná doska z roku 1598

Originálne reliéfy a plastiky z barokovej banskoštiavnickej Kalvárie Himmelreich – žalár a mučiareň

Pozoruhodnou stavbou a zároveň dominantou Banskej Štiavnice je Nový hrad, známy aj ako Panenský alebo Dievčenský hrad. Nachádza sa na Frauenbergskom kopci. Protiturecká  renesančná pevnosť bola postavená v rokoch 1564 – 1571. Nový zámok zároveň plnil funkciu strážnej veže – vartovky. Bol súčasťou protitureckej vojenskej signalizačnej sústavy Jednoty stredoslovenských banských miest (7 známych banských miest – Pukanec, Nová Baňa, Banská Štiavnica, Banská Belá, Kremnica, Banská Bystrica a Ľubietová), ktorá siahala od Levíc až po Ľubietovú. Po skončení tureckých vojen slúžil ako skladisko pušného prachu pre banskoštiavnické baníctvo, neskôr tu sídlila protipožiarna hliadka, tzv. „živé hodiny“.

Expozícia dokumentuje vojenskú situáciu, výzbroj protitureckých pevností, zbrane uhorského a tureckého vojska, maľované strelecké terče, ktorých pôvod siaha do obdobia tureckých výbojov, tiež obrazy členov rodiny Koháryovcov, ktorá sa významne zapojila do bojov proti Turkom.

Medzi najzaujímavejšie exponáty patrí sedemhlavňové delo, tzv. organ zo 16. storočia, turecké jatagány, hradné pušky, zápalné smolné palice, plastiky Turkov v životnej veľkosti, orientálne interiéry, strážnica uhorského vojska, atď.

Viac informácií

 

Celkové poradie súťaže v kategórii Múzeum roka 2016

 1. Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica
 2. Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni
 3. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
 4. Malokarpatské múzeum v Pezinku
 5. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš
 6. Východoslovenské múzeum v Košiciach
 7. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín
 8. Považské múzeum v Žiline

Celkové poradie v kategórii Galéria roka 2016

 1. Stredoslovenská galéria Banská Bystrica
 2. Galéria mesta Bratislavy
 3. Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
 4. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
 5. Nitrianska galéria Nitra

 

Informácie poskytol: Ing. Milan Buday z Odboru múzeí, galérií a knižníc Ministerstva kultúry SR

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
TVT2020 prihlasovanie
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 6/2020
TVT2020 súťaže
Vedec roka SR
Vedecká cukráreň video
VC 6/2020 železany
Quark_2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Rast baktérii sa dá zrýchliť aj po 27 rokoch, napriek tomu, že ide o 50-tisícu generáciu.
Zistite viac