Grant UK môže pomôcť pri liečbe kritickej končatinovej ischémie

09. jan. 2018 • Lekárske vedy

Grant UK môže pomôcť pri liečbe kritickej končatinovej ischémie

Statíny (lieky znižujúce hladinu cholesterolu a lipidov) a možnosť ich uplatnenia v regeneratívnej medicíne. Tak znie názov podporeného výskumného projektu v rámci Grantov UK, ktorý v uplynulom roku realizovala Mgr. Adriana Samáková, interná doktorandka na Katedre farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave pod vedením školiteľa prof. PharmDr. Jána Kyseloviča, CSc., z Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Granty UK sú každoročne udeľované na podporu vedeckých, pedagogických i umeleckých projektov vedeckých pracovníkov, mladých pedagógov a interných doktorandov UK – vo veku do 30 rokov.

Predmetom výskumu bola kritická končatinová ischémia (t. j. závažné ochorenie spôsobujúce nedostatočné prekrvenie končatiny, ktoré môže viesť až k amputácii ), keďže tradičné liečebné metódy tohto ochorenia v pokročilom štádiu často zlyhávajú alebo nie sú realizovateľné. „Jednou z nových experimentálnych metód u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami je liečba pomocou transplantácie kmeňových buniek. Hoci sa takáto forma liečby ukazuje ako bezpečná a efektívna, súčasťou transplantácie buniek kostnej drene je aj zníženie ich množstva a funkcie po podaní do poškodeného ischemického tkaniva,“ približuje svoj výskum doktorandka UK v Bratislave.
Adriana Samáková
Spomenutý problém by však mohla eliminovať farmakoterapia predchádzajúca samotnej operácii. Mgr. Samáková sa preto vo svojom projekte rozhodla zamerať na potenciálny pozitívny alebo negatívny dopad užívania statínov pacientmi, ktorí podstupujú zákrok transplantácie buniek kostnej drene.

Okrem toho projekt študoval vplyv statínovej terapie na množstvo buniek podporujúcich tvorbu nových cievnych štruktúr (EPC buniek). Nedostatok týchto buniek je spolu s aterosklerózou hlavnou príčinou vzniku tohto ochorenia.

Výskumnú vzorku tvorilo spolu 22 pacientov starších ako 18 rokov s pokročilým štádiom chronickej kritickej končatinovej ischémie. Títo pacienti podstúpili v čase od októbra 2014 do mája 2017 liečbu v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave pod vedením primára doc. MUDr. Juraja Maďariča, PhD., MPH. V klinickej časti výskumu autorka spolupracovala aj s PharmDr. Andreou Gažovou, PhD., z Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

„Náš výskum dokázal, že množstvo sledovaných regeneratívnych buniek je v transplantovanej kostnej dreni rovnaké u pacientov s ischemickým ochorením užívajúcich alebo neužívajúcich statíny. Dokonca sme po zavedení novej metodiky zaznamenali nárast množstva EPC buniek v skupine pacientov užívajúcich statíny oproti skupine, ktorá statínovú terapiu neužívala. Pre potvrdenie týchto zistení plánujeme opakovať tieto analýzy a rozšíriť pozorované skupiny pacientov. V najbližšom období tiež plánujeme pokračovať vo výskume transplantovaných kmeňových buniek a profilovať expresiu mikroRNA, ktorá sa môže stať základom nových diagnostických postupov,“ dodáva mladá výskumníčka.

------------------------------------------------------------------------------

Kritická končatinová ischémia predstavuje ochorenie, ktoré negatívne ovplyvňuje kvalitu života pacienta. Je spojené s vysokým rizikom amputácie končatín, ako aj s vysokou úmrtnosťou. Hľadaním nových liečebných metód sa zaoberá výskum doktorandky Univerzity Komenského v Bratislave (UK) Mgr. Adriany Samákovej z Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave.

 

Informácie a foto poskytla: Andrea Földváryová, hovorkyňa UK v Bratislave

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračný obrázok: Pixabay.com

 

Súvisiace:

Hore
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Pred 10 000 rokmi boli na severe, ale napr. aj vo Vysokých a v Západných Tatrách horské ľadovce.
Zistite viac