Týždeň vedy a techniky 2014

Pozrite si, čo Vás čaká počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014 !!!

Súvisiace:


© Na použitie tohto diela je v súlade so zák. č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov potrebný súhlas CVTI SR.

Hore
Aurelium - centrum vedy
Publikácie Veda v CENTRE
Veda v Centre
Quark_2019
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Prvok technécium sa vôbec nenachádza na Zemi. Je pripravený umelo.
Zistite viac