Fyzika v hlavnej úlohe

01. jún. 2016 • Iný

Fyzika v hlavnej úlohe

Festival fyzikálnych filmov je tvorivá súťaž tímov alebo jednotlivcov, žiakov základných a stredných škôl. Cieľom tohto projektu je zvýšiť záujem detí o fyziku a príbuzné vedné odbory a zatraktívniť nadobúdanie a prezentovanie fyzikálnych poznatkov pre žiakov. Ďalším cieľom je vytvorenie série fyzikálnych videí, ktoré budú môcť využívať učitelia pri svojom vyučovaní, ale aj žiaci, ktorým bude takto fyzika prezentovaná ich rovesníkmi.

Na Festivale fyzikálnych filmov 2016, ktorého partnerom je aj Centrum vedecko-technických informácií SR, sa 27. mája v kine Klap už po štvrtýkrát stretli všetci tí, ktorých zaujíma fyzika. Do súťaže sa mohol prihlásiť každý žiak alebo študent, základnej a strednej školy,ktorý vytvoril film s tematikou fyziky, fyzikálnych javov alebo o osobnostiach a inštitúciách venujúcich sa fyzike. Samotný program pozostával z premietania 40 nových filmov zaradených do štyroch blokov, z ktorých porota napokon vybrala tie najlepšie. Okrem premietania filmov sme sa v rámci programu zúčastnili prednášky na tému Fyzikálne mýty. Ak vás trápia otázky, ako „Čo nás v autobuse zhadzuje z nôh? Ako fungujú korčule? Prečo nespadneme z bicykla? Kto presne prišiel na to, že Zem obieha okolo Slnka?“ a doteraz ste nenašli uspokojivé alebo dôveryhodné odpovede, prednáška Mgr. Juraja Tekeleho, PhD., bola pre vás tou správnou voľbou. Medzi ľuďmi sa toho veľa nahovorí a počas života sa stretneme aj s takými odpoveďami, ktoré sú často nesprávne. Počas hodinovej prednášky, rozdelenej do ucelených blokov, si mladý učiteľ a vedec z bratislavského Matfyzu posvietil práve na tieto a niektoré ďalšie najčastejšie fyzikálne mýty a pútavým spôsobom vysvetlil, ako to v skutočnosti je. Tak sme sa napríklad dozvedeli, že dažďová kvapka ani náhodou nemá tvar slzy, ale skôr splošteného bochníka chleba. Taktiež vyvrátil beztiažový stav vo vesmíre a zároveň nám vysvetlil, prečo sa teda astronauti vo vesmíre vznášajú. Na záver podujatia bolo na programe slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien za najlepšie filmy.

Porota vybrala tieto filmy:

V kategórii ZŠ zvíťazil film s názvom Golden Hazard – Samuel Martinisko, Andrej Thomas Dobrev, Ivan Mičuda, Kristián Kopp, Matúš Prostredný – Základná škola Slatinská 3, Beluša.

Najlepším filmom kategórie SŠ sa stal film Teslova cívka od Jakuba Dvořáka – Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská, Praha.             

V kategórii krátky film sa na 1. mieste umiestnil s filmom Tajomstvo stretu svetla so svetom – Adrian Ďurči – Gymnázium Andreja Vrábla, Levice.     

O festivale

Súťaž Festival fyzikálnych filmov organizuje P-MAT, n.o. spolu s partnermi a sponzormi. Festival vznikol na podporu tvorby krátkych študentských filmov s fyzikálnou tematikou. Prostredníctvom súťažných filmov majú autori možnosť prezentovať populárnym a zrozumiteľným spôsobom svoj pohľad na fyziku a tým ju propagovať medzi rovesníkmi aj širokou verejnosťou. Úlohou súťažiacich je natočiť krátke video v rozsahu 1 – 7 minút, ktoré zaujímavo prezentuje ich pohľad na vybraný fyzikálny jav, fenomén, teóriu, osobnosť. Forme a kreativite sa medze nekladú, filmy môžu byť hrané, animované, či dokumentárne. Tvorivé tímy pracujú samostatne, ale samozrejme môžu pri natáčaní filmov využívať informácie z literatúry a internetu, ale aj odborné vedenie učiteľa, vedúceho krúžku a  našich dobrovoľníkov. Výsledné filmy tak prezentujú fyziku očami a výrazovými prostriedkami žiakov samotných. Všetky filmy zaradené do súťaže nájdete na Youtube kanáli festivalu.

       

Foto z festivalu

CVTI SR je partnerom Festivalu Fyzikálnych filmov Už po štvrtýkrát sa mohli stretnúť všetci tí, ktorých zaujíma fyzika
víťazný film v kategórii ZŠ Výhercovia si odniesli zaujímavé ceny

Jakub Dvořák obsadil s filmom Teslova cívka prvé miesto v kategórii SŠ

 

Autor: Martina Pitlová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: autor

Uverejnila: ZVČ

Súvisiace:

Podujatia
Festival fyzikálnych filmov 2016
27. máj. 2016 09.00 hod.
Vesmírne vákuum v laboratóriu
19. dec. 2016 18.30 hod.
registrácia|súťaž|Náboj Junior 2019
31. okt. 2019 00.00 hod.
Články
Hore
Bratislavská vedecká cukráreň 6a/2020
TVT2020 súťaže
Quark_2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Mäsožravé rastliny vo svojom prirodzenom prostredí nenachádzajú dostatok živín v pôde.
Zistite viac