Funkcia a štruktúra fosforylovaných proteínov mitochondriálneho nukleoidu

10. jún. 2018 • Biologické vedy

Funkcia a štruktúra fosforylovaných proteínov mitochondriálneho nukleoidu

Mitochondrie sú nevyhnutné pre udržiavanie a regulovanie toku živín prostredníctvom rozličných metabolických dráh. Pokiaľ však nefungujú správne a dochádza k ich dysfunkciám, sú spájané s viacerými ochoreniami ako napr. cukrovkou, neurodegeneratívnymi ochoreniami alebo rakovinou.

Doteraz bolo popísaných viacero reverzibilných post-translačných modifikácii (PTM) mitochondriálnych proteínov, ktoré dokážu ovplyvňovať rôzne mitochondriálne procesy. Tím pracovníkov v zložení Veronika Kotrasová, Vladimír Pevala a Eva Kutejová z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava sa vo svojom laboratóriu zameriavajú na charakterizáciu komponentov kvasinkového a ľudského mitochondriálneho nukleoidu – najväčšieho nukleo-proteínového komplexu v mitochondriách.

Ich projekt Funkcia a štruktúra fosforylovaných proteínov mitochondriálneho nukleoidu sa stal absolútnym víťazom jubilejného X. ročníka Interaktívnej konferencie mladých vedcov 2018.

„Objektom nášho záujmu sú najmä proteíny, ktoré sa priamo zúčastňujú replikácie, opravy alebo transkripcie mtDNA, heat shock proteíny, APT-závislá proteáza Lon a ich partneri s cieľom vysvetliť úlohy týchto proteínov v mitochondriálnej homeostáze. Našim hlavným cieľom je charakterizácia proteínov mitochondriálneho nukleoidu hmotnostnou spektrometriou a opísanie, ako sú ich interakcie a funkcie ovplyvnené konkrétnymi post-translačnými modifikáciami,“ uvádzajú odborníci.

Táto práca je zameraná najmä na identifikáciu vplyvu fosforylácie tyrozínu a serínu na vlastnostiach jedného z proteínov ľudského mitochondriálneho nukleoidu – TFAM. „TFAM sa podieľa na zbaľovaní mitochondriálnej DNA a zároveň slúži ako pomocný transkripčný faktor. V našom laboratóriu sme ukázali, že jeho hladina v mitochodriách je regulovaná prostredníctvom ľudskej ATP-závislej proteázy Lon a v súčasnosti pokračujeme prípravou a verifikáciou mnohých fosfomutantov TFAM, ktorých vlastnosti plánujeme následne študovať.“

Štruktúra TFAM

Interaktívnu konferenciu mladých vedcov 2018 organizuje občianske združenie Preveda. Prostredníctvom nej mladí výskumní pracovníci získali šancu prezentovať svoju prácu a výsledky.

Prihlásiť bolo možné práce v takých vybraných oboroch chemických a prírodných vied ako biochémia a molekulová biológia, biotechnológia a potravinárska technológia, analytická chémia, organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia, environmentalistika, ale aj biomedicínska fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika či biometria.

 

Zdroj informácií a fotografií:

https://www.preveda.sk/conference/article/id=1719/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová)

Ilustračné foto: Pixabay.com /PublicDomainPictures/

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Pachypleurosaurius je najstarší plaz Slovenska.
Zistite viac