Festival vedeckých filmov – slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaží

15. nov. 2014 • Iný

Festival vedeckých filmov – slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaží

Prvý ročník Festivalu vedeckých filmov, ktorý sa realizoval v rámci celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2014 sa dnes skončil. Vo všeobecnosti možno priebeh festivalu označiť za úspešný. Zaujal nielen premietaním filmov, ale aj diskusiami s vedcami, odborníkmi k témam filmov.

Jednu z takýchto diskusií, konkrétne k filmu NIKOLA TESLA – TESLA, MASTER OF LIGHTNING, viedli žiaci s prof. Ing. Petrom Ballom, PhD., a Ing. Patrikom Novákom z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaží sa konalo na záver festivalu o 14.00 hod. v priestoroch Divadla Malá scéna STU v Bratislave. Ceny pre víťazov poskytli Slovenské elektrárne a. s., člen skupiny Enel, ktorý  je hlavným partnerom TVT 2014. Diplomy oceneným odovzdala Mgr. Andrea Putalová, riaditeľka NCP VaT pri CVTI SR.

Súťaž o najlepší film s dĺžkou do 3 minút pre mladých ľudí na tému Veda a technika – minulosť, prítomnosť a budúcnosť”.

Kategórie:
1. deti vo veku do 12 rokov
2. mládež vo veku od 13 do 18 rokov
3. mladí ľudia vo veku od 19 do 30 rokov

Víťazné príspevky:

Meno a priezvisko Mesto Kategória Názov príspevku Popis príspevku


Daniel Mantič
Rastislav Samsely

Košice 1. Tajomstvo bŕzd Stačí sa zamyslieť a technika nám v budúcnosti určite pomôže.

Laura Kočanová Ema Lavríková

Poprad 2. PTP (predtým, teraz, potom) Žiačka základnej školy raz na hodine dejepisu, keď sa učili o prvom bicykli zaspí a prisnije sa jej sen o cyklistovi, ktorý cestuje časom. Z minulosti, až do budúcnosti. No zrazu, zazvoní školský zvonček na koniec vyučovania a žiačka odíde domov na svojom bicykli.

Danica Bubelínyová
Miroslav Jurčák

Bacúch 3. Kurníkšopa, Watson! Kurníkšopa, Watson! je krátky animovaný film, ktorý s nadhľadom a humorom opisuje dávne i nedávne udalosti, ktoré prispeli k súčasnému poznaniu ľudského genómu a poukazuje na možnosti, ktoré nám toto poznanie dáva.

Súťaž o najlepšiu reportáž o vede a technike, ktorá bola odvysielaná v televízii v období od 1. 1. 2013, až do 30. 9. 2014.

Víťazná reportáž:

Meno a priezvisko Názov reportáže Popis reportáže TV
Monika Hucáková Záchrana Hraboša severského panónskeho Vzácny živočíšny druh žije už iba na území Slovenska. Ochranári aj biológovia z Univerzity Komenského nastavili pasce, aby zmapovali výskyt živočícha. RTVS, Jednotka

Ak sa chcete o festivale dozvedieť viac, informácie nájdete na www.fvf.cvtisr.sk

logá TVT

Zo zdrojov NCP VaT spracovala: Mgr. Bibiana Kubašková
Foto: Ing. Vladimír Fecko

 

Súvisiace:

Hore
QUARK
Bratislavská vedecká cukráreň
Aurelium - centrum vedy
TVT 2019
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
kúpa časopisov jún 2016
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2019
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Extrapolácie 2019
Zaujímavosti vo vede
Pesticídy zo skupiny neonikotínoidov sú pre včely rizikové.
Zistite viac