Festival vedeckých filmov – slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaží

15. nov. 2014 • Iný

Festival vedeckých filmov – slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaží

Prvý ročník Festivalu vedeckých filmov, ktorý sa realizoval v rámci celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2014 sa dnes skončil. Vo všeobecnosti možno priebeh festivalu označiť za úspešný. Zaujal nielen premietaním filmov, ale aj diskusiami s vedcami, odborníkmi k témam filmov.

Jednu z takýchto diskusií, konkrétne k filmu NIKOLA TESLA – TESLA, MASTER OF LIGHTNING, viedli žiaci s prof. Ing. Petrom Ballom, PhD., a Ing. Patrikom Novákom z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaží sa konalo na záver festivalu o 14.00 hod. v priestoroch Divadla Malá scéna STU v Bratislave. Ceny pre víťazov poskytli Slovenské elektrárne a. s., člen skupiny Enel, ktorý  je hlavným partnerom TVT 2014. Diplomy oceneným odovzdala Mgr. Andrea Putalová, riaditeľka NCP VaT pri CVTI SR.

Súťaž o najlepší film s dĺžkou do 3 minút pre mladých ľudí na tému Veda a technika – minulosť, prítomnosť a budúcnosť”.

Kategórie:
1. deti vo veku do 12 rokov
2. mládež vo veku od 13 do 18 rokov
3. mladí ľudia vo veku od 19 do 30 rokov

Víťazné príspevky:

Meno a priezvisko Mesto Kategória Názov príspevku Popis príspevku


Daniel Mantič
Rastislav Samsely

Košice 1. Tajomstvo bŕzd Stačí sa zamyslieť a technika nám v budúcnosti určite pomôže.

Laura Kočanová Ema Lavríková

Poprad 2. PTP (predtým, teraz, potom) Žiačka základnej školy raz na hodine dejepisu, keď sa učili o prvom bicykli zaspí a prisnije sa jej sen o cyklistovi, ktorý cestuje časom. Z minulosti, až do budúcnosti. No zrazu, zazvoní školský zvonček na koniec vyučovania a žiačka odíde domov na svojom bicykli.

Danica Bubelínyová
Miroslav Jurčák

Bacúch 3. Kurníkšopa, Watson! Kurníkšopa, Watson! je krátky animovaný film, ktorý s nadhľadom a humorom opisuje dávne i nedávne udalosti, ktoré prispeli k súčasnému poznaniu ľudského genómu a poukazuje na možnosti, ktoré nám toto poznanie dáva.

Súťaž o najlepšiu reportáž o vede a technike, ktorá bola odvysielaná v televízii v období od 1. 1. 2013, až do 30. 9. 2014.

Víťazná reportáž:

Meno a priezvisko Názov reportáže Popis reportáže TV
Monika Hucáková Záchrana Hraboša severského panónskeho Vzácny živočíšny druh žije už iba na území Slovenska. Ochranári aj biológovia z Univerzity Komenského nastavili pasce, aby zmapovali výskyt živočícha. RTVS, Jednotka

Ak sa chcete o festivale dozvedieť viac, informácie nájdete na www.fvf.cvtisr.sk

logá TVT

Zo zdrojov NCP VaT spracovala: Mgr. Bibiana Kubašková
Foto: Ing. Vladimír Fecko

 

Súvisiace:

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
12. apríla 1961 vyletel do vesmíru prvý človek – ruský letec a kozmonaut Jurij Alexejevič Gagarin.
Zistite viac