Fanúšikovia vojenskej histórie, nemali by ste obísť Múzeum petržalského opevnenia


Fanúšikovia vojenskej histórie, nemali by ste obísť Múzeum petržalského opevnenia

Vojenská história, ktorá siaha ďalej až do obdobia predvojnového Československa. V Múzeu petržalského opevnenia si prídu na svoje záujemcovia o túto časť našich dejín, ale aj fanúšikovia vtedajších zbraní a vojenskej techniky; odporúčame vám ho navštíviť v rámci seriálu Kam za vedou.

Múzeum je zamerané na jedinečný systém predvojnového pohraničného opevnenia Československa z rokov 1935 – 1938, budovaného proti nacistickému Nemecku. Hlavnou náplňou múzea je starostlivosť o jeden z viacerých ťažkých objektov československého opevnenia v Bratislave – Petržalke – Bunker B-S 4 Lány a jeho autentická rekonštrukcia do pôvodného stavu z roku 1938.

„V našom múzeu si prídu na svoje nielen všetci nadšenci histórie a techniky, keďže sa na jednom mieste so zaujímavým historickým pozadím prelínajú odvetvia vtedajšieho zbrojárstva, staviteľstva a strojárenstva, ale aj dobrodruhovia vyhľadávajúci netradičné miesta a zážitky. Nikde inde na Slovensku to, čo uvidíte u nás, nenájdete. Tí, ktorí nás pravidelne navštevujú, vedia, že stále pracujeme na rozširovaní expozície, asi najčerstvejšou novinkou sú autentické protitankové prekážky z koľajníc a originálny protitankový kanón,“ uvádza Martin Kubala, predseda Múzea petržalského opevnenia.

Toto zariadenie je z časti vybavené pôvodným vybavením, ktorého časť sa podarila prinavrátiť z rúk súkromných zberateľov či zahraničných múzeí, a sčasti vernými replikami vyrobenými na základe pôvodnej dokumentácie.

Oproti väčšine múzeí je toto miesto podľa jeho predsedu svojou expozíciou, ako aj charakterom prehliadky jedinečné.

„Väčšina múzeí je tvorená budovami a priestormi, v ktorých sú umiestnené exponáty. U nás sú vystavené predmety autentické a nachádzajú sa na príslušných miestach, na ktoré skutočne patria, čím sa stáva exponátom celý bunker. Pri rekonštrukcii sa zásadne riadime originálnou výkresovou dokumentáciou a historickými fotografiami. Výnimočnosť miesta však spočíva aj v tom, že priestormi múzea vás počas komentovaných prehliadok sprevádzajú ľudia, ktorí ho vybudovali a ako dobrovoľníci tu pracujú od jeho samotného vzniku.“

Bunker B-S 4 Lány s protitankovými prekážkami
Bunker B-S 4 Lány s protitankovými prekážkami

Múzeum tak isto organizuje podujatia, na ktorých prezentuje verejnosti historické udalosti viažuce sa k pohraničiu a k objektom Československého opevnenia, organizuje výstavy vojenskej techniky, zbraní, vojenských vozidiel a iných podobných prvkov spojených s vojenskou históriou, usporadúva podujatia, na ktorých jeho predstavitelia účinkujú v dobových uniformách, prezentuje historické zbrane a iné predmety, a to predovšetkým za účelom pripomenúť si našu spoločnú históriu, ale aj občanov a príslušníkov ozbrojených zložiek, ktorí neváhali v osudových chvíľach našej histórie nasadiť vlastné životy k obrane vlasti.

Svoju prvú expozíciu múzeum otvorilo v roku 2011 a niekoľko rokov bolo otvorené pre verejnosť zadarmo. Pevné vstupné zaviedlo len pred rokom.

„Naše múzeum sme vybudovali a po celý čas ho vedieme ako dobrovoľníci vo svojom voľnom čase. Za týmto účelom sme združení ako nezisková organizácia, vstupné slúži na vykrytie prevádzkových nákladov múzea a na jeho ďalší rozvoj“.

Priestory Múzea Petržalského opevnenia sa postupne rekonštruujú do čo najvernejšej podoby z čias, kedy boli pripravené na obranu pred nacistickými vojskami. Oceľové strieľne, masívne železobetónové steny a originálne pancierové zvony si návštevníci môžu prezrieť rovnako ako prvky, ktoré svojim charakterom predurčovali pevnosti na moderné a samostatné zariadenia: originálne zbraňové systémy, ventilačné a elektrické rozvody, strojovňa, filtrovňa, sklady, umyvárne či ubikácie. Okrem zariadených priestorov vás čaká aj expozícia viacerých palných zbraní a munície najmä z obdobia 2. svetovej vojny.

K múzeu v objekte B-S 4 „Lány” neodmysliteľne patrí aj expozícia v jeho exteriéri, ktorá pomáha vytvárať komplexný pohľad na funkčnosť pevnostnej línie a jej prvky zasadené do krajiny. Expozícia sa rozrastá aj v tejto oblasti, a to o protipechotné a protitankové prekážky pozostávajúce z oceľových kolíkov, zabaranených železničných koľajníc a železobetónových a železných „ježkov“, ktoré spolu vytvárali nepriechodnú bariéru okolo samotného objektu a pokračovali do spojovacích prekážok k ďalším bunkrom. Takto boli objekty opevnenia prepojené do jednej spoločnej nepriechodnej línie.

Hlavné zbrane objektu – dvojča ťažkých guľometov vz. 37 a protitankový kanón Škoda
Hlavné zbrane objektu – dvojča ťažkých guľometov vz. 37 a protitankový kanón Škoda

Zaujímavosťou v exteriéri je aj hraničná závora IPPEN. Ide o posledný dochovaný exemplár závory IPPEN v Slovenskej republike. Koncom tridsiatych rokov tvorili tieto zariadenia súčasť hraničných priechodov a ich účelom bolo zabrániť náhlemu násilnému prechodu nepriateľských vojsk na územie Československa.

Počas návštevy uvidíte:

  • Dve rekonštruované podlažia bunkra, jedno z nich pod zemou
  • Ochranné prvky bunkra ako protitankové a protipechotné prekážky, priekopy, pancierové pozorovacie zvony
  • Originálne zbrane využívané v opevnení
  • Technické vybavenie objektov a dobovo zariadené priestory
  • Expozíciu vyznamenaní, vojenských opaskových praciek, zbraní a munície
  • Predmety každodenného používania

Múzeum petržalského opevnenia – Bunker B-S 4 nájdete pri Viedenskej ceste pred hraničným priechodom Berg, takmer pri štátnej hranici s Rakúskom. Otvorené je každú sobotu v čase 11.00 – 18.00 hod.

 

Informácie a ilustrácie poskytol: Martin Kubala, predseda Múzea petržalského opevnenia

Fotografie sú vo vlastníctve Múzea petržalského opevnenia.

Ďalší zdroj informácií: http://mpo.sk/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Hore
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Veda v Centre
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Biele svetlo je možné zložiť z farebných spektrálnych lúčov.
Zistite viac