Experimenty, pri ktorých sú nádorové bunky usmrcované vnútrobunkovo


Experimenty, pri ktorých sú nádorové bunky usmrcované vnútrobunkovo

Vážnou ľudskou chorobou, ktorá ohrozuje nielen zrak, ale i život človeka je uveálny melanóm. Ide o relatívne zriedkavé avšak smrtiace nádorové ochorenie. Podľa odborníkov očné melanómy predstavujú asi 5 percent všetkých melanómov.

Tento melanóm má veľkú schopnosť vytvárať metastázy, ktoré sú prevažne lokalizované v pečeni. Tým sa odlišuje od kožného melanómu, ktorý tiež často vytvára metastázy, ale tie sa vyskytujú v rôznych telesných orgánoch. „Vlastnosti ľudských uveálnych melanómov ich predurčujú na vhodný experimentálny model pre výskum možností pripraviť exozómy so samovražedným genóm, ktoré by špecificky likvidovali metastázy v určitom telesnom orgáne,“ uvádza doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc., emeritný člen Učenej spoločnosti Slovenska (Ústav experimentálnej onkológie SAV, BMC a Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o., Oddelenie prípravy kmeňových buniek) a koordinátor projektu Exozómy so samovražedným génom z mezenchymálnych kmeňových/stromálnych buniek pre cielenú nádorovú terapiu. Na projekte výskumu možností takejto liečby pre melanóm uvey spolupracuje s Mgr. Boženou Smolkovou, PhD. (Biomedicínske centrum SAV, Ústav experimentálnej onkológie).

Pracovná hypotéza vedcov je založená na nasledujúcich faktoch, ktoré sú publikované v časopise Nature. „Je dokázané, že nádorové bunky vylučujú nanočastice – exozómy, ktoré obsahujú vo svojom kargu dôležité informácie o charaktere nádoru. V prípade agresívnych nádorov vylučované nádorové exozómy pripravujú v telesných orgánoch miesto (tzv. premetastatickú niku) pre budúcu metastázu. Majú teda orgánový tropizmus. Zistili sme, že do nádorových buniek sa dá trvale vložiť samovražedný gén yCD::UPRT, ktorý vie premeniť netoxický liek 5-fluorocytozín vnútrobunkovo na vysoko účinné cytostatikum 5-fluorouracil. Takto transdukované nádorové bunky vylučujú exozómy, v ktorých je informácia pre samovražedný gén, podobne ako sme to nedávno popísali u mezenchýmových kmeňových/stromálnych buniek. Tieto exozómy veľmi účinne usmrcujú nádorové bunky vnútrobunkovo,“ vysvetlil doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc.

Pri liečbe uveálneho melanómu tím spolupracuje aj s doc. MUDr. Alenou Furdovou, PhD. z Kliniky oftalmologie LFUK a FNsP v Bratislave. „Pani docentka Furdová nám dodáva uveálne melanómy od jednotlivých pacientov s ich informovaným písomným súhlasom. Tieto nádorové bunky transdukujeme samovražedným génom, a tak získavame uveálne terapeutické exozómy šité na mieru nádoru pacienta. Predpokladáme, že by mali špecificky putovať do pečene, kam uveálne melanómy metastázujú. Špecifičnosť týchto exozómov budeme testovať na nahých myšiach, kde vyvoláme metastázy daným melanómom a budeme ho liečiť príslušnými terapeutickými exozómami, ktoré testujeme na ich schopnosť usmrcovať bunky metastáz,“ dodáva koordinátor projektu.

Navrhovaný terapeutický postup na špecifickú liečbu metastáz uveálneho melanómu je podľa nej originálnym prístupom tzv. personifikovanej liečby nádoru, od ktorej sa očakáva kompletné vyliečenie nádoru, ktorý štandardná terapia v súčasnosti nevie dobre liečiť. 

 

Odborný garant textu: doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc., emeritný člen Učenej spoločnosti Slovenska (Ústav experimentálnej onkológie SAV, BMC a Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o., Oddelenie prípravy kmeňových buniek)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /blueberrykings111/

Uverejnila: VČ               

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Migrácia je jednou z najväčších výziev 21. storočia.
Zistite viac