Európsky rok kultúrneho dedičstva úspešne oslovil milióny ľudí v celej Európe

25. dec. 2018 • Vedy o kultúre a umení

Európsky rok kultúrneho dedičstva úspešne oslovil milióny ľudí v celej Európe

Rok 2018 bol Európskym rokom kultúrneho dedičstva. V priebehu týchto 12 mesiacov sa prezentoval európsky rok bohatstvo a rozmanitosť európskeho kultúrneho dedičstva, zdôrazňujúc jeho úlohu v riadení hospodárskeho a sociálneho rozvoja a pri vytváraní spoločného pocitu identity a budovania budúcnosti Európy.

V rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 sa vyše 6,2 milióna ľudí zapojilo do viac ako 11 700 podujatí v 37 krajinách. S cieľom zabezpečiť trvalý dosah tejto iniciatívy aj po roku 2018 Európska komisia na viedenskej konferencii v decembri predstavila 60 opatrení zameraných na dlhodobejšiu podporu a ochranu kultúrneho dedičstva.

Cieľom tohto jedinečného tematického roka bolo zvýšiť povedomie o sociálnom a hospodárskom význame európskeho kultúrneho dedičstva. Vôbec prvý európsky akčný rámec pre kultúrne dedičstvo bude teraz v najbližších dvoch rokoch koordinovať úsilie o podporu a ochranu dedičstva, najmä prostredníctvom programov a politík EÚ. Zároveň však môže inšpirovať regióny a mestá alebo kultúrne organizácie a siete, ktoré chcú prísť s vlastnými opatreniami. Rámec vznikol so zapojením členských štátov EÚ, Európskeho parlamentu, organizácií občianskej spoločnosti, subjektov kultúrneho priemyslu a medzinárodných organizácií ako Rada Európy či UNESCO.

Spomínaný rámec ohlásený v európskej stratégii pre kultúru, ktorú Komisia prijala v máji, uvádza konkrétne kroky, ktoré prispejú k skutočnej zmene nášho prístupu k využívaniu, ochrane a propagácii kultúrneho dedičstva Európy.

Rámec delí opatrenia na päť tematických, ktoré budú prebiehať počas dvoch rokov:

1. Kultúrne dedičstvo inkluzívnej Európy: účasť a prístup pre všetkých
V roku 2019 Európska komisia odštartuje projekt #WeareEuropeForCulture, z ktorého sa budú financovať dočasné „pop-up“ výstavy vo verejných priestranstvách predstavujúce ľudské príbehy a predmety spojené s kultúrnym dedičstvom. Cieľom je osloviť tých, ktorí inak zvyčajne neprichádzajú do styku s kultúrnym dedičstvom.

2. Kultúrne dedičstvo udržateľnej Európy: inteligentné riešenia pre súdržnú a udržateľnú budúcnosť
Nová iniciatíva EÚ pod hlavičkou „Európske hlavné mesto inteligentného cestovného ruchu“ odmeňuje inovačné a inteligentné riešenia európskych miest v tejto sfére. V roku 2019 sa týmto titulom popýšia Helsinki a Lyon. Ocenenie má európskym mestám poskytnúť platformu na spoluprácu a šírenie osvedčených postupov.

3. Kultúrne dedičstvo odolnej Európy: ochrana ohrozeného dedičstva
Spoločné výskumné centrum Európskej komisie začne od roku 2019 vyvíjať nový prístup k podpore obnovy existujúcich historických budov v rámci projektu iRESIST+. Cieľom je pomôcť zvýšiť ich odolnosť voči zemetraseniam a energetickú hospodárnosť.

4. Kultúrne dedičstvo inovačnej Európy: mobilizácia poznatkov a výskumu
EÚ bude naďalej podporovať rozvoj špecializovaných zručností a schopností, ako aj posilňovať riadenie a prenos vedomostí v sektore kultúrneho dedičstva, aj v rámci programu Erasmus+. Zámerom je zmapovať zručnosti, ktoré by sa mohli vytratiť, získať štatistické podklady, vymedziť profily povolaní a vytvoriť rámce na zvyšovanie povedomia a zatraktívnenie remesiel, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva, pre mládež.

5. Kultúrne dedičstvo pre silnejšie globálne partnerstvá: posilňovanie medzinárodnej spolupráce
EÚ v rámci programu Horizont 2020 zakladá medzinárodnú sieť inovácie a diplomacie v oblasti kultúrneho dedičstva. Jej expertíza pomôže tretím krajinám v ochrane kultúrneho dedičstva formou školení a umožní vznik inovačných riešení presne na mieru konkrétnym regiónom (krajiny európskeho susedstva, Latinská Amerika, Afrika, Ázia).

Nová aplikácia na objavovanie kultúrnych bodov záujmu

Infografika Cultural gems

Komisia na konferencii #EuropeForCulture Conference 6. – 7. decembra taktiež prezentovala svoju novú mobilnú aplikáciu Cultural Gems („kultúrne klenoty“) a odovzdáva osobitnú cenu eTwinning za kultúrne dedičstvo. Zvíťazili dva projekty – Monumental Europe (Monumentálna Európa) a MATH 3.0 Amazing Trip through History (Matematika 3.0 – úžasná cesta dejinami), vďaka ktorým môžu študenti objavovať kultúrne dedičstvo Európy v rámci interkulturálnych a kolaboratívnych projektov.

Kultúrne klenoty sú platformou, ktorá komunitám miest aj obcí umožňuje odhaliť svoje kultúrne tajomstvá a návštevníkom i miestnym objavovať zaujímavosti zo sveta kultúry a kreativity mimo vyšliapaných chodníkov. Zahŕňa praktickú interaktívnu mapu so zameraním na kultúru a kreativitu, ako aj herné prvky na zapojenie používateľov. Aplikácia vzišla z projektu Monitor kultúrnych a tvorivých miest, ktorý Komisia spustila v roku 2017. Monitor porovnáva a hodnotí výsledky 168 miest v 30 európskych krajinách na základe kvantitatívnych aj kvalitatívnych údajov. Monitor aj mobilnú aplikáciu vytvorilo Spoločné výskumné centrum (interný vedecký útvar Komisie) na podporu miestnych tvorcov politík pri využívaní kultúry v prospech inovácie, tvorby pracovných miest a sociálnej súdržnosti.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VAT pri CVTI SR

Zdroje:

Informačný prehľad o európskom rámci pre kultúrne dedičstvo
Tlačová správa 7. 12. 2018
Infografika

Ďalšie informácie:
Európsky rámec pre kultúrne dedičstvo
Informačný prehľad o európskom rámci pre kultúrne dedičstvo
Informačný prehľad o uvedení aplikácie Cultural Gems
Oznam o aplikácii Cultural Gems
Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018
 

Súvisiace:

Hore
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
A4 formát klasického kancelárskeho papieru nepreložíte viac ako 7 krát.